Hva er fagfellevurdert artikkel? - Om merking av artiklene på Utdanningsforskning.no

Flere av artiklene som publiseres på Utdanningsforskning.no er merket med Fagfellevurdert. Hva betyr dette og hvorfor merker vi artiklene våre med ulike kjennetegn?

Såkalt fagfellevurdering, eller "Peer review" er en akademisk bedømming av en forskningsartikkel. En fagfellevurdert artikkel er en artikkel som er vurdert og godkjent av to eller tre upartiske, anonyme eksperter innenfor fagfeltet. Disse ekspertene er anonyme og dette sikrer at bedømmingen er uavhengig og upartisk.

Når artikkelen vurderes, brukes et skjema som er med på å stille en rekke spørsmål rundt både forskningens kvalitet, om hvorvidt resultatene og om konklusjonen er i tråd med det som forskningen forsøkte å finne ut. Dersom ekspertene vurderer artikkelen til godkjent, kan den sendes til publisering hos et tidsskrift.

Merking av artiklene på Utdanningsforskning.no

Utdanningsforskning.no ønsker å anerkjenne denne vurderingen av det forskningsfaglige og vitenskapelige. Derfor vil leserne finne en merking av artiklene våre som er fagfellevurdert med denne betegnelsen, slik at du også vil kunne filtrere ut denne kategorien under søk av temaer og artikler som lagres under din profil.

Andre artikler man finner på vår nettside vil ha gode vitenskapelige og forskningsfaglige kvaliteter, selv om de ikke er vurdert av tre anonyme eksperter.

Vi ønsker også å løfte fram populærvitenskapelige artikler, artikler basert på masteroppgaver og intervjuer med forskere som gjennom lang erfaring eller nylige forskningsprosjekter kan presentere resultater og synspunkter som er relevant for utdanningssektoren. Vi mener også at ytringer med utgangspunkt i forskningen og vitenskapen vil være med på å utvikle kunnskapen og refleksjoner rundt praksis i utdanningssektoren og har også derfor valgt å ta med kronikk som en egen kategori.

Blogginnlegg på Utdanningsforskning.no

Stadig flere forskningsmiljøer og kunnskapssentre har begynt å benytte seg av fagblogg som kommunikasjonsform for å nå ut med sine forskningsresultater eller faglige refleksjoner.

Utdanningsforskning.no gjengir innlegg fra visse fagblogger dersom de:

  • Springer ut fra et etablert forskningsmiljø
  • I hovedsak tar for seg relevant, faglig tematikk for barnehage- og utdanningssektoren med variert innfallsvinkel

Har du tips til artikler eller innlegg som du mener vil være relevant for leserne våre? Ta kontakt med Utdanningsforskning.no.

 

Foreslåtte artikler