Fakta

Prosjektet er støttet av Rådet for psykisk helse/Extrastiftelsen og er knyttet til Nic Waals institutt ved Lovisenberg sykehus.

Stänicke har også etablert samarbeid med brukerorganisasjonene Mental Helse Ungdom og Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord.

Artikler