Forfatteravatar

Forskningsressurs

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter. Skolen har ca 17.000 studenter og består av åtte studiesteder i Buskerud, Vestfold og Telemark.

HSN tilbyr lærerutdanning for barnehage, grunnskole og videregående skole i alle tre fylkene, og har også et omfattende tilbud innen master, etter- og videreutdanning, samt kortere moduler og spesialiseringer.

I 2016 vil HSN ha en midlertidig organisasjon med 8 fakulteter, og strategier fra de fusjonerte høyskolene HBV og HiT. Utdanningsforskningen ved HSN vil derfor bli beskrevet basert på den midlertidige organiseringen i 2016.

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (Buskerud og Vestfold)

Valg av hovedsatsingsområder for forskning innebærer en ambisjon og målrettet innsats mot å utvikle disse til nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer.

Prioriterte satsingsområder:

• Profesjonsutdanning og utdanningsledelse for barnehage og skole
• Matematikk og naturfag i utdanningene
• Tekst, språk og interaksjon
• Menneskerettigheter og mangfold
• Idrett, ernæring og helse i grunnutdanning og samfunn

Fakultetet har doktorgradsprogram i Pedagogiske ressurser og lærerprosesser i barnehage og skole.

Hjemmesiden til HSN

Artikler