Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. Høgskolen har fire fakulteter:

  • Fakultet for helsefag
  • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Fakultet for samfunnsfag
  • Fakultet for teknologi, kunst og design

I tillegg til fakultetene har HiOA to sentre: 

  • Senter for profesjonsstudiet, SPS. Senteret er etablert for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon.

  • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, SVA, som består av to oppdragsforskningsinstitutter Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA).

HiOA er også vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO.

Les meir om HiOA på http://www.hioa.no/

Artikler