Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Blogg

Seks gode grunner til å lese (og gjøre) Cochrane/Campbell systematiske oversikter

Oversikter som systematiserer forskning blir stadig viktigere.

Blogg

Effektstudier i utdanning: Fem forskningsfeller

- Fem faktorer bør adresseres for å få pålitelig kunnskap om effekten av et tiltak i barnehage og skole.

Blogg

Ny undersøkelse: Å skape varige endringer i språkferdigheter hos enspråklige barn - er det mulig?

Hvorfor er endringer i ordforråd og språkforståelse over tid så vanskelig å få til?

Blogg

En "guttekrise" i skolen?

- Forklaringene på en såkalt “guttekrise” er sammensatte og komplekse. Det betyr at løsningene også er sammensatte og komplekse, skriver Monica Melby-Lervåg.

Blogg

Så mye å lese, så liten tid: Kan hurtiglesing hjelpe?

- For å vurdere effekten av hurtiglesing, er det viktig å forstå hvordan lesing foregår.

Blogg

Å bruke ordløse bøker til språkstimulering: Hvorfor, hvordan og hvilke?

Med ordløse bøker tenker de fleste på pekebøker for små barn. I det siste har jeg fått øyene opp for de mange flotte og artige ordløse bøkene som finnes også for eldre barn. Det som er artig med

Blogg

Hvordan avdekke språkvansker hos tospråklige?

Å avdekke om et tospråklig barn har spesifikke språkvansker vil nok alltid være forbundet med en viss usikkerhet, spesielt når man har heterogene grupper med mange ulike morsmål.

Blogg

Intensivt lesekurs: Hvem, hvordan og hvorfor (og hvorfor ikke)

Intensivt lesekurs må vel være det mest vanlige tiltaket for elever med lesevansker. Det anbefales ofte av PP-tjenesten og på «smørbrødlister» over hva læreren kan gjøre for elever med lesevansker.

Blogg

«Høysensitive barn»- hvem er de egentlig?

- Det er flere grunner til at vi som arbeider med utdanning bør ha en solid dose kritisk refleksjon rundt fokuset på såkalte «høysensitive barn».

Blogg

Tyve gode bøker til språkstimulering for 3-6 åringer

En utfordring når vi har hatt våre språkprosjekter er å finne bøker som er egnet til språkstimulering og dialogisk lesing. For å finne gode bøker og historier har vi gått gjennom en mengde ulike

Blogg

Arbeidsminneproblemer og lærevansker: Hvorfor og hva kan gjøres?

Det er liten støtte for at minneproblematikk er en underliggende vanske, det er snarere en konsekvens.

Blogg

Dysleksi og fonologisk bevissthet i barnehage: Hva, hvorfor, hvordan og hvem?

Fonologisk bevissthet og barnehage - en veiledende språknorm?

Blogg

Kan vi stole på forskning om utdanning?

Det er urovekkende at debatten om replikasjon har vært nærmest fraværende innenfor utdanningsfeltet.

Blogg

Matematikkferdigheter, et oversett forskningsfelt: Kan tidlig intervensjon forebygge matematikkvansker?

I motsetning til forskning på leseferdigheter, har forskningsaktiviteten både internasjonalt og i Norge vært langt lavere når det gjelder matematikkferdigheter.

Blogg

Hva er egentlig dialogisk lesing og hvilken effekt har det?

Undersøkelser av effekt viser at dialogisk lesing kan være godt redskap for å utvikle barns språk og vokabular, selv mer generelle språkferdigheter som vanligvis er vanskelig og komplekst å utvikle

Blogg

Å vurdere kvalitet på forskning: Se opp for de trøblete tre

- Hva er viktig for å avgjøre om en undersøkelse er god eller dårlig?

Blogg

Er betydningen av «tidlig innsats» forskningsbasert?

I hvilken grad støtter forskning at tidlig innsats er viktig?

Blogg

Når bør du være skeptisk til et tiltak for barn med lærevansker?

Alt i alt er det dessverre grunn til å være skeptisk til mange tiltak, spesielt kommersielle tiltak, som hevdes å hjelpe mot ulike lærevansker.

Blogg

Trener tospråklighet hjernen?

Når det gjelder tospråklighet har muligens publiseringsskjevheten for et tospråklig fortrinn bidratt til et litt unyansert bilde av tospråklighet.

Blogg

Når foreldre har lesevansker eller dysleksi

Hva skjer med barn som har foreldre med lesevansker? I hvilken grad har de selv økt risiko for å utvikle slike vansker? Kan tegn på fremtidige lesevansker komme til syne allerede i barnehagen?