Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Norske elever har betydelig framgang i lesing

Norske 4.- og 5.-klassinger har blitt stadig bedre lesere, og ligger nå svært godt an internasjonalt. Det viser leseundersøkelsen PIRLS 2016. – Dette er veldig bra, og viser at den systematiske

 

Ungdata junior gjennomført for første gang

6 500 barn i Bærum og Asker forteller at de har det veldig bra og lever aktive liv. Men det er også barn som mangler venner og som gruer seg til å gå på skolen. Dette viser de første Ungdata

 

Læring gjennom leik på 1. trinn

Me kan utnytta rolleleiken i begynneropplæringa i mykje større grad enn mange gjer i dag. For leiken opnar opp for elevane sitt eige initiativ og trong til utforsking og eksperimentering. Men korleis

Omtale

Individuell veiledning på barnetrinnet

Ny doktoravhandling om hva læreren gjør når elevene arbeider individuelt i norsktimene.

 

Tull mer!

Vil du høre en vits? Katta med slips. Vil du høre resten? Rumpa til presten. Å ha en lekende tilnærming til språket kan være et viktig bidrag for barns utvikling av språklig bevissthet.

Omtale

Prøver ut Ungdata Junior

Hvordan er det å være barn i dag? I et splitter nytt forskningsprosjekt blir nå over 7 000 barn mellom 10 og 12 år i Asker og Bærum invitert til spørreundersøkelsen Ungdata Junior.

 

Førsteklassingene lærer bokstavene raskere

Stadig flere førsteklassinger lærer to eller flere bokstaver i uka. Nå skal Kristin Sunde ved Lesesenteret ta doktorgrad på hva dette betyr for elevenes leseutvikling.

 

Fagspesifikk skriving på barneskolen

Kan barneskoleelever som sliter med lesing og skriving drar nytte av fagspesifikke skrivepraksiser?

Blogg

Tyve gode bøker til språkstimulering for 3-6 åringer

En utfordring når vi har hatt våre språkprosjekter er å finne bøker som er egnet til språkstimulering og dialogisk lesing. For å finne gode bøker og historier har vi gått gjennom en mengde ulike

Fagfellevurdert

Litteratursamtalens danningspotensial

- Teksten og samtalen om den, øver opp elevenes etiske og estetiske refleksjonsevner.

Omtale

Når naturen blir klasserom

Hva skjer når klasserommet flyttes ut i naturen?

 

Norske åtteåringer digger læreren sin

Norske barn er mer fornøyde med læreren sin enn jevnaldrende i andre land.

 

Stillelesing i norskfaget – fra pustepause for læreren til veiledningsøkt i lesing?

Hvordan bruker læreren tiden da elevene leser stille? Veiledes elevene eller bruker læreren tiden til annet forefallende arbeid?

 

Hvordan jobbe med rask bokstavprogresjon?

Hva er prinsippene bak rask bokstavprogresjon og hvor mange bokstaver bør elevene bli kjent med i uka?

 

Adoptivbarn i risiko for språkproblemer

Barn som er adoptert fra utlandet kan være sårbare for å utvikle språk- og lesevansker. Det er viktig å være oppmerksom på hva barna forstår av ord og begreper allerede i barnehagen.

 

Kan oppdage risiko for lese- og skrivevansker

Ved hjelp av noen sjekkpunkter kan lærere oppdage risiko for lese- og skrivevansker allerede når førsteklassingene begynner på skolen.

 

Læring hos barn og unge med synshemming

Voksnes rolle og holdning har stor betydning for å sikre at barn og elever med synshemming får fullt utbytte av læring og det sosiale livet i barnehage og skole. Dette gjelder spesielt støttelærer og

 

Skribling er bra for lesing

Barn som har utforsket språket gjennom skrible- og skriveaktiviteter i barnehagen, lærer lettere å lese, viser Hilde Hofslundsengen sitt eksperimentforskning fra 12 barnehager og 17 skoler.

 

Barns fortellerkunnskap bør bevares i skolen

I barnehagen lærer barn å fortelle med uttrykk, engasjement og innlevelse. Når barna begynner på skolen, legger lærerne ofte mer vekt på hvordan fortellingen er bygget opp. Men fortellerkompetansen

 

Førsteklassinger kan lese som eksperter

Med litt hjelp kan seksåringer lese tekster på samme måte som voksne litteraturvitere.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter