Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Utdanningsledelse og digitale læringsformer i høyere utdanning

Det må rettes et sterkere fokus mot hva som konstituerer undervisningskvalitet i høyere utdanning. Lærerne har et særlig ansvar for å sikre denne, men dette er et «lagspill» hvor studentene må ta et

Omtale

Forskere utvikler målemetode for ungdommers tilpasningsevne

Daglig utsettes vi for situasjoner der vi må tilpasse oss. Vi lærer av våre erfaringer, men hvor godt?

Omtale

Digital dømmekraft

Når barn og unge er heldigitale, må arbeidet med digital dømmekraft også være en naturlig del av skolehverdagen.

 

"Leker" seg til franskkunnskaper

En spillorientert språklærings-«app» til bruk i videregående skole viste seg å gi økt elevengasjement og bedre tilpasset opplæring.

Engelsk — Fagfellevurdert

Digitale medier i førskolen – hvilke idéer har barna?

Hva tenker barn selv om hvordan digitale medier kan brukes i førskolesammenheng? Finsk studie tar utgangspunkt i de yngre barnas opplevelser og tanker.

Omtale

Snart kan du finne ut om e-boken er passende for språkarbeidet i barnehagen

Digital teknologi skal inn i barnehagene. Men kan det å lese e-bøker for barn være like bra i språkstimuleringen som papirbøker? Nå skal barnehageforskere ved Lesesenteret se nærmere på dette

 

Elevene trenger hjelp til å sette grenser foran PCen

– Skoler bør arbeide mer bevisst med regler for databruk i timene, sier professor Eyvind Elstad.

Engelsk — Fagfellevurdert

Hvilke lærere har mest digital kompetanse?

I denne artikkelen presenterer Krumsvik, Jones, Øfstegaard og Eikeland en undersøkelse av den digitale kompetansen hos cirka 2500 lærere i videregående skole.

Omtale

Farlige spill – effektiv undervisning

Forbindelsen mellom dataspill og underholdning gjør at spillbasert læring i skolen blir sett på som mer kontroversiell enn mange andre læringsmetoder. – Mediene har mye av skylden for dette, sier

Kronikk

Barnehagelærerutdanningens digitale tilstand – eller stillstand?

Utdannes barnehagelærere med den nødvendige digitale profesjonskompetanse for å jobbe i dagens og framtidens barnehage? Mitt svar er nei.

 

Håndskrift eller skriving på tastatur?

Håndskrift er et grunnleggende kommunikasjonsmiddel i samfunnet vårt. Det er viktig å jobbe systematisk med å utvikle elevenes håndskrift.

 

Småbarna inntar YouTube

Stadig flere småbarn ser barne-tv-serier og klipp på YouTube eller nettbrett. Det endrer barnekulturen og mange foreldrene sliter med å henge med, viser ny studie.

 

- Appen erstatter ikke pedagogen

– Det er viktig å være kritisk til apper og nettbrett. Presset fra de kommersielle aktørene er stort, sier Malin Nilsen ved Göteborgs universitet.

 

Læremidler og ressurser for læring – betydningen av struktur og progresjon

Mange hevder at elever vil kunne lære både fortere, bedre og mer effektivt gjennom digitale læremidler. Likevel er den papirbaserte læreboka fremdeles et svært sentralt læremiddel i grunnskolen og

 

Sammendrag av ARK&APP-prosjektet ved UiO

Denne sluttrapporten i ARK&APPviser både hvordan skoleeiere, skoleledere og lærere velger læremidler, og hvilke funksjoner disse læremidlene har for læring og undervisning.

 

Fra brettspill til digital læring i barnehagen

Å lage ulike spill for barnehagebarn har lenge vært en del av barnehagelærer-utdanningen i Grimstad. I år har prosjektet fått en ny vri, nemlig å lage digitale spill for nettbrett eller pc.

 

Teknologien utvider virkeligheten

Når elevene holder nettbrettet over bildet av et blad, får de masse fakta om fotosyntesen, og etter hvert skal de selv kunne legge til mer informasjon.

Omtale

Internasjonalt forskningsprosjekt på matematikkferdigheter

Elevers matematikkferdigheter skal bli bedre. Det er målet til EU-prosjektet MILAGE, hvor Nord universitet er sentrale.

Engelsk

Lesing og skriving på skjerm - Aktiviteter i klasserommet

Det digitale samfunnet fører med seg nye måter å lese og skrive på. Følger skolen med i utviklingen?

 

Elektroniske lærebøker – et reelt alternativ for elever med synshemming?

Skolebøker i digital form – gjerne omtalt som elektroniske lærebøker – har kommet for fullt inn i skolen de siste årene. Mange skoler velger slike bøker framfor tradisjonelle papirbøker. Forfatterne

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter