Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Omtale

Forsker på stress blant ungdom

Forskergruppen Idrett og helsepsykologi har gjennomført stressforsøk på 18–19-åringer. De vil finne ut om positiv eller negativ tilbakemelding påvirker forventningen ungdommene har til resultatet på

 

Kroppsøving i takt med tiden

Når man forsker på lærerutdanning, må kroppsøvingsfaget også være med.

Fagfellevurdert

Å velge aktiviteter selv som grunnlag for trivsel og mestring - En casestudie av kroppsøvingsundervisningen ved en videregående skole

Hvordan gikk det med trivsel og mestring da kroppsøvingen ble organisert med høy grad av selvbestemmelse og frihet til selv å velge aktiviteter?

Omtale

Fysisk aktivitet trigger glede og anerkjennelse for astma-barn

Deltakelse i fysisk aktivitet gjør noe positivt med astma-plagede barn – både med selvbildet og med anerkjennelsen fra andre barn.

Fagfellevurdert

Er gutter bedre enn jenter i kroppsøving? – En studie av jenters og gutters kroppsøvingskarakterer i den videregående skolen

Denne studien har vist at gutter fikk signifikant bedre karakterer i kroppsøving enn jenter. Når forskjellene først og fremst handler om at gutter i større grad oppnår toppkarakterene, blir det

 

Kidsa klarer fint å dusje nakne sammen etter gymtimen

Hysteriske debatter om unge som sliter med nakendusjing overdriver, mener forskere. Å dusje naken etter gymtimen er uproblematisk for langt de fleste.

 

Fysisk aktive barn mindre deprimerte

Også barn har godt av fysisk aktivitet. Det kan blant annet hjelpe barna til å takle depresjon.

 

Tilpasset opplæring i kroppsøving

I denne ressursen er temaet hvordan en kan inkludere elever med læringsutfordringer i kroppsøving – eksemplifisert ved diagnosen ADHD .

 

Betre i matte med aktiv skuledag

Elevar som strevar med matematikk, gjer det betre på skulen når ein del av undervisninga flyttar ut på skuleplassen.

 

Hvor oppmerksomme er barn i trafikken?

Svaret er «ikke så veldig», skal vi tro etter at 59 barn i fjor høst syklet i forskningens tjeneste.

Omtale

Helhetsperspektiv på motorikk

Skal barn og unge kunne delta i aktiviteter sammen med andre, må de mestre motoriske ferdigheter.

 

Fysisk aktivitet i skolen

Effekten av fysisk aktivitet i skolen handler i stor grad om hvordan den organiseres, gjennomføres og utformes.

Omtale

Kroppsøvingens tidsaktuelle utfordringer

Ny bok drøfter kroppsøvingsfaget vurderingsordning, det økede fokuset på fair play, spiseforstyrrelser og kroppsøving som dannelsesfag.

Fagfellevurdert

Trivsel i kroppsøvingsfaget blant elever med lavt og høyt oksygenopptak

Denne studien viser at trivselen i kroppsøvingsfaget er like stor blant de barna som er aktive på fritiden som de som er mindre aktive. Gruppene liker derimot ulike deler av faget. Elevgruppen med

 

Effekten av fysisk aktivitet i skolen – mange uavklarte spørsmål

En systematisk kunnskapsoversikt viser at fysisk aktivitet blant unge har effekt for deres fysiske helse. Men hittil har det vært vanskelig å påvise tilsvarende effekter på psykisk helse,

Fagfellevurdert

Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen

Funnene i denne studien tyder på at økt intensitet i henholdsvis en og to kroppsøvingstimer i uken ikke gir bedre oksygenopptak etter en intervensjonsperiode på to år.

Kronikk

Garderoben i gymmen – et mulighetsrom?

Vi har alle hatt kroppsøving, eller gym som vi egentlig kalte det, og husker hva som kunne foregå der, ikke minst i garderoben. I denne kronikken etterlyser skribentene lærernes tilstedeværelse i

Kronikk

Vi må slutte å prate om kroppspresset

Klagestemmene har fått mye oppmerksomhet i ungdomsforskningen, i mediene og av politikerne. Nå trengs det andre perspektiver på kroppspresset.

Kronikk

Ja til organisert fysisk aktivitet for barn og unge

Vi gjør barn en bjørnetjeneste om vi ikke på en positiv måte utfordrer de stillesittende barna til å være aktive.

Kronikk

Barns egne stemmer fortsatt borte i debatten om fysisk aktivitet

Helsedirektoratets målsetting om en time fysisk aktivitet hver dag er ikke basert i forskningsmessig kunnskap om objektive forhold, men er en politisk påstand.