Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Halvparten av yrkesfagelever savner mer nyttig opplæring

Elever på yrkesfag opplever at opplæringen i videregående skole ikke er yrkesrelevant i forhold til det de utdanner seg til, ifølge en ny studie.

 

Blir mer sosiale av mestringskurs

Deprimerte ungdommer fungerer bedre sosialt på skolen etter å ha vært med på kurs for å håndtere depresjonen.

Fagfellevurdert

Vår utålmodighet med ungdom

Aldri før har så stor andel av hvert ungdomskull gjennomført videregående på så kort tid som i dag. Likevel er det økende bekymring over stabile frafallstall. Er det på tide å utvide

 

Jentene minst fornøyd, guttene slutter

Langt flere jenter enn gutter sliter med livene sine når de begynner på videregående, ifølge en fersk studie. Hvorfor er det da flest gutter som dropper ut fra skolen?

 

Skoleflinke finner seg ikke til rette i skolen

Elever med gode karakterer opplever seg ikke faglig inkludert i norsk skole. Elever som ikke presterer godt i skolen opplever det samme.

Dansk — Fagfellevurdert

Hva skaper motivasjon hos elever?

Hvordan blir motivasjonen hos elever i videregående skole påvirket av det som skjer i undervisningen?

 

Klasseledelse og elevers motivasjon for læring

«Åh….men du er snill som gir meg lekser!» Læreren kom oppglødd inn på personalrommet og delte denne sjarmerende og livsbejaende tilbakemeldingen fra sin 1. klasseelev. Det skapte god stemning på

 

Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten innvandringsbakgrunn

Et av hovedfunnene i denne artikkelen er at ungdom med og uten innvandrerbakgrunn over tid er blitt likere i sitt skoleengasjement, samtidig som unge med innvandringsbakgrunn fortsatt er betydelig

 

Nysgjerrige elever i fremtidens skole

Når «fremtidens skole» i disse dager diskuteres i ulike utvalg, er det på høy tid å diskutere hvilke «danningselementer» som skal være med. Da er det viktig å huske at skolens bidrag til danning

 

Storspillere, motivasjon og skoleprestasjoner

Ungdom flest tilbringer nå like mye tid med skjerm som på skolen. Hvordan påvirker det læring og karakterer?

Fagfellevurdert

Spesialundervisning og ordinær opplæring

Hva er forskjellen og likheten mellom spesialundervisning og ordinær undervisning – og hvorfor får ikke elevene det utbyttet som ligger i potensialet til spesialundervisning?

 

Prestasjonspresset i skolen

Mange elever opplever et betydelig prestasjonspress i skolen. Uavhengig av om elevene gjør det bra eller ikke, viser en ny undersøkelse at prestasjonspresset kan resultere i nedstemthet, utmattelse

 

Jeg får ikke sove!

Nyere forskning viser en klar sammenheng mellom bruk av digitale kommunikasjonsverktøy, søvn og skolevansker. Forfatteren av denne artikkelen, som er lærer og spesialpedagog i den videregående skolen

 

Teoretiske perspektiver på hvordan trivsel kan fremmes i skolen

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell blir her benyttet til å forklare hvordan miljøfaktorene, fra storsamfunnet og inn til individets nære kontekst i hverdagen, henger sammen og påvirker

 

Elever som trur på seg sjølve skårar best i matte

Tru og fryktløyse hjelper deg langt på veg, ifølgje forsking på skuleelevar i fire fylke.

 

Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk

Artikkelen setter fokus på forskning om god læring og undervisning i matematikk ved å gi en sammenfattet og lett tilgjengelig - men samtidig faglig robust - oversikt over sentrale ideer innen dette

 

Mestringsklima eller prestasjonsklima?

En studie blant norske 8. klassinger viser at opplevelsen av det motivasjonelle klima i klassen henger sammen med både emosjonelle og atferdsmessige problem.

Fagfellevurdert

Automatisk formativ feedback kan gi god motivasjon og læring

Pedagogisk forskning er tydelig på at formative tilbakemeldinger kan bety mye for studentenes engasjement og motivasjon for læring

 

YouTube i klasserommet økte motivasjonen

Da elevene som skulle bli snekkere fikk bruke YouTube på skolen, ble de mer motivert til å gjøre det bedre i engelsk.

 

Psykososialt læringsmiljø

Det psykososiale læringsmiljøet består av en rekke faktorer knyttet til skolearbeidet, skoleklassen og skolen. Det innbefatter samspill mellom lærere og elever og samspill mellom elever. I denne

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter