Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Slik øver du riktig

Nå vet vi mer om hvordan vi blir skikkelig gode til noe. Dette er spesielt nyttig for dem som arbeider med utvikling av ferdigheter og kunnskapsutvikling. Og for foreldre.

 

- Hårreisende om student-mobbing

– Hårreisende. Det er ingen tvil om at vi har en jobb å gjøre mot mobbing i høyere utdanning, sier leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), Kai Steffen Østensen.

 

Fysisk aktive barn mindre deprimerte

Også barn har godt av fysisk aktivitet. Det kan blant annet hjelpe barna til å takle depresjon.

Omtale

Helhetsperspektiv på motorikk

Skal barn og unge kunne delta i aktiviteter sammen med andre, må de mestre motoriske ferdigheter.

 

Håndskrift i en digital verden

Elever skal kunne skrive både ved hjelp av håndskrift og tastatur. Likevel har mange elever en håndskrift som er lite funksjonell. Kan dette skyldes at undervisningen er lite systematisk og blir

 

Svak motorikk hos toåringer kan bety svak matematisk utvikling

Toåringer som er svake motorisk har også svake matematikkferdigheter, viser norsk studie. Denne kunnskapen vil gjøre det enklere for barnehagelærere å oppdage at barn kan trenge ekstra hjelp.

 

Barn i naturbarnehager får bedre motorikk

– Studier viser at barn i naturbarnehager utvikler bedre motorikk enn barn i andre barnehager, sier Olav Bjarne Lysklett.

 

Jenter har bedre motorikk enn gutter

Fersk forskning viser at forskjellen mellom gutter og jenters motoriske ferdigheter ikke alltid er like klar og stereotypisk som først hevdet.