Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Ny studie: 20 klassiske barnesanger går igjen i norske barnehager

- De sangene som de voksne synger for barna er i liten grad påvirket av samfunnet for øvrig, sier høgskolelektor Liv Anna Hagen ved Barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Fagfellevurdert

Frihet, fantasi og utfoldelse: En studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene

Denne artikkelen undersøker hva slags forståelse lærerutdannere og lærerstudenter har av estetiske arbeidsformer i undervisningen i lærerutdanningene.

 

Hva er musikk godt for?

De ønsker å utfordre stereotype oppfatninger og øke refleksjonen rundt musikkens antatte virkninger.

 

Slik kan barnehageansatte bli kvitt sangskrekken

Mange plages av stemmeskam. Disse rådene kan gjøre det enklere å holde sangstunder for ansatte i barnehager.

 

Forsker ønsker mer samtidskunst i skolen

Dagens utdanningspolitikk bidrar til å begrense hva som er mulig å erfare i skapende arbeid i formgivingsfag i videregående skole. Det kommer frem i doktoravhandlingen til Anna Svingen-Austestad.

 

- Barn har også en mening om kultur

Høgskolelektor Torild Wagle Christensen har nylig gitt ut en open access-bok som tar inn elevenes perspektiv i debatten om Den kulturelle skolesekken (DKS).

Dansk

Den kreative frie viljen er en illusjon

Når vi skaper noe eller får en god idé, er vi ofte stolte av oss selv. Det er det imidlertid ikke noen grunn til. Mye tyder nemlig på at det vi forstår som "oss selv" spiller en mindre rolle, og at

 

Musikk gir mestring

Jenta kunne ikke et ord norsk første dag i barnehagen og gråt ustoppelig i entime. Etter 20 minutter med sanglek danset hun med de andre.

 

Musikkfaget i norsk grunnskole: Læreres kompetanse og valg av undervisningsinnhold i musikk

Hva slags kompetanse har musikklærerne i grunnskolen og hva vektlegger de i undervisningen? Denne undersøkelsen har sett på kompetansen og valg av undervisningsinnhold hos 135 lærere på tredje,

 

Kunstner i skolen – deltaker eller gjest

Kunstdidaktisk praksis i skolesammenheng bør undersøkes og utvikles, slik at elevene kan få enda mer ut av møtet med aktive kunstnere. Et eksempel viser hvordan kunstnere og lærere kan samarbeide om

Fagfellevurdert

Kunst og estetisk oppdragelse

Det er grunn til å være skeptisk til en pedagogisk vending i kunsten. Kunst utforsker verden og utvider kulturens horisont. Pedagogikken har et mer individuelt mål og vurderer kunst ut fra hvilken

Kronikk

Den estetiske skolen i fremtiden

Estetikk bør være noe mer enn et fagspesifikt emne i de praktiske og estetiske fagene i skolen. Estetikk inngår også i mange andre fag og er en erkjennelsessfære der elever erfarer, foretar valg og

 

Bruk av musikk gir bedre språkopplæring

I Bergen har barnehagene tatt i bruk musikk i språkopplæringen. Resultatet er blitt modigere barn med større språkferdigheter. Barna er blitt tryggere på seg selv, og spesielt gjelder dette barn med

 

Rekning i norsk og musikk – og norskfaget som forsvann?

Det kan vere stor skilnad på korleis læreplantekstane integrerer grunnleggjande ferdigheiter i dei ulike skulefaga. Dette handlar ikkje minst om fagleg eigenart og faggrenser. Denne artikkelen

 

ARTig - et undervisningsopplegg i naturfag, norsk og kunst og håndverk

- Hvordan ta vare på barns undring i møte med naturen samtidig som de lærer å lese og skrive naturvitenskapelige tekster?

 

Undervisningens estetiske dimensjon - Om å våge å ta i bruk det uforutsigbare

Dagens skole tenderer mot å legge vekt på det målbare, samtidig som man nedprioriterer følelser og sosiale relasjoner. Her rettes søkelyset mot undervisningens estetiske dimensjon: å erkjenne gjennom

 

Naturfag og kunst: Berøringer med verden

Naturfag og kunst har ved første blikk ikke så mye med hverandre å gjøre. Men ved å trekke kunsten inn i naturfaget, eller omvendt, vil en rekke nye muligheter for erkjennelse tre frem. Elevene vil

Master

Samansette elevtekstar – korleis forstå og bruke dei

Ein sjuandeklassing får i oppgåve å skrive ein tekst om kva ho har gjort i sommarferien. Ho vel å svare med ein tekst som består av verbaltekst og bilete i form av teikning, altså ein samansett tekst