Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Hva prøver babyen å fortelle deg?

Klarer foreldre å skjønne hva babyen deres prøver å si? For å lære mer om dette har en forskningsgruppe ved UiT laget sin helt egne bildedatabase med babyers ansiktsuttrykk.

Blogg

God start for samarbeidet mellom hjem og skole

Skolen har hovedansvaret for at samarbeidet med hjemmet fungerer, men kanskje er det i hjemmet den viktigste jobben gjøres?

Dansk

Foreldres kamp mot dataspill skader ungdom

Barn og ungdoms omfattende databruk skaper bekymringer om spillavhengighet, men risikoen for å bli syk er sterkt overdrevet. Til gjengjeld har bekymringene en rekke negative konsekvenser for de unge,

Fagfellevurdert

Da prinsessen og halve kongeriket glapp - om skole og samfunnsintegrasjon på norsk

I den nye staten Norge, som ikke lenger var styrt av en eneveldig konge, skulle folkeopplysning og skole skape samhold, lojalitet, orden og kontroll. Middelet var å bli norske sammen. Denne historien

 

Barn og nye medier

Nye medier er langt fra så farlige for barn som vi ofte tror, viser Elisabeth Staksruds forskning. Hun har bidratt til å endre EUs policy på området, og med det hverdagspraksisen i millioner av

 

- De slapper av i timene

Bruk av arbeidsplaner gjør at mye skolefaglig tid ikke blir brukt til læring, men til andre ting.

Kronikk

Læringsmålene i skolen trenger ikke være meningsløse

Slik hindrer vi at de blir enda et innholdsløst og uforståelig ritual i skolehverdagen.

 

"Fuck you" i systemperspektiv, del 2

Den første av to artikler om en sterkt grensebrytende og marginalisert gutt ble presentert i Spesialpedagogikk nr. 5 i 2014. Den omhandlet et FOUprosjekt, en casestudie og problematiserte skolen og

 

Uhøflighet som tolkeutfordring

Uhøflighet i tolkede samtaler i offentlig sektor er mer utbredt enn man tror, og tolker opplever uhøflighet fra begge tolkebrukere - de offentlig ansatte og de minoritetsspråklige.

 

Når også foreldrene har ADHD

– Som å se på 20 tv-kanaler samtidig, sier en mor med ADHD. Når både foreldre og barn i samme familie har ADHD, blir hverdagen ekstra krevende.

 

Kontekstmodellen – systemisk tilnærming til atferdsproblemer

Denne artikkelen beskriver en 10-trinns prosess for problemløsning av atferdsproblemer. Modellen som artikkelforfatteren har utviklet og kalt Kontekstmodellen, bygger på den analytiske prosessen i

Fagfellevurdert

Åpne barnehager som rekrutteringsarena for ordinær barnehage

Ulikt eierskap gir ulikt fokus på rekruttering til ordinær barnehage. De som leder kommunale barnehager med 4-5 åpningsdager i uka og mange minoritetsspråklige brukere tror mest på

Blogg

Når bør du være skeptisk til et tiltak for barn med lærevansker?

Alt i alt er det dessverre grunn til å være skeptisk til mange tiltak, spesielt kommersielle tiltak, som hevdes å hjelpe mot ulike lærevansker.

 

Arver foreldrenes dysleksi

Barn som har foreldre med lesevansker eller dysleksi, har 45 prosent risiko for selv å utvikle lesevansker.

 

Situasjonsbestemt språk

Viktig at barn får snakke det språket de ønsker i vanskelige situasjoner.

Blogg

Når foreldre har lesevansker eller dysleksi

Hva skjer med barn som har foreldre med lesevansker? I hvilken grad har de selv økt risiko for å utvikle slike vansker? Kan tegn på fremtidige lesevansker komme til syne allerede i barnehagen?

Master

Lesemiljøet i hjemmet avgjørende for barns leseferdigheter

Barn som sjelden blir lest for og med foreldre som leser lite selv, har dårligere forutsetninger når de begynner på skolen enn andre barn.

 

ADHD – samarbeid og felles forståelse

Et tett og klart definert samarbeid over tid mellom hjem, skole og hjelpeapparatet er nødvendig for å lykkes med både utredning og tiltak for barn og unge med ADHD.

 

Mye unødvendig fravær fra skolen

Diffuse helseplager er den vanligste grunnen til at elever ikke går på skolen, viser ny forskning fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

 

Når det umulige skjer – om å leve og å dø

Denne artikkelen tar for seg det alvorlige temaet om når et barn blir alvorlig syk og dør. Temaet blir belyst fra flere synsvinkler både barnets og den aller nærmeste familiens, samt hvordan

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter