Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Har favoritter i barnehagen

Annenhver barnehageansatt har et favorittbarn, viser ny undersøkelse. -Hvis du blir så bergtatt av en unge, ser du ikke de andre barna, sier barnehageforsker Sonja Kibsgaard.

 

Dei stille barna blir ikkje sett

Stille, sjenerte og introverte barn får ikkje like mykje merksemd som barn med utagerande åtferd, viser undersøking. Får det stille barnet hjelp allereie i barnehagen, vil ikkje vanskane følgje

 

Barn trenger ulike relasjoner

Barn trenger både vertikale og horisontale relasjoner, men hva skiller dem?

 

- Trenger gode lekere

Barnehagen trenger gode lekere, og vi må ikke være så redde for å delta i leken, mener høyskolelektor Kristin Danielsen Wolf.

 

Sosial angst i barnehagen

Svært stille og pliktoppfyllende barn kan ha sosial angst allerede i barnehagen. Slik oppdager du dem.

 

Liten kan bli sliten - en norsk studie av stress blant de yngste barnehagebarna

Barn har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme, og det gjelder spesielt barn med lange dager, viser en nynorsk studie.

 

Musikk gir mestring

Jenta kunne ikke et ord norsk første dag i barnehagen og gråt ustoppelig i entime. Etter 20 minutter med sanglek danset hun med de andre.

 

Småbarna oversett under måltidet

Barna i noen barnehager sitter svært lenge til bords uten at personalet er til stede i samspill eller samtaler, viser ny forskning. For første gang er måltider omtalt i rammeplanen.

 

8 veier til et godt samspill

Relasjoner smitter mer enn influensa, mener psykolog Anne Linder. Derfor er et godt samspill i barnehagen viktig.

Kronikk

Barnehagelærerutdanningens digitale tilstand – eller stillstand?

Utdannes barnehagelærere med den nødvendige digitale profesjonskompetanse for å jobbe i dagens og framtidens barnehage? Mitt svar er nei.

 

Småbarna inntar YouTube

Stadig flere småbarn ser barne-tv-serier og klipp på YouTube eller nettbrett. Det endrer barnekulturen og mange foreldrene sliter med å henge med, viser ny studie.

 

- Appen erstatter ikke pedagogen

– Det er viktig å være kritisk til apper og nettbrett. Presset fra de kommersielle aktørene er stort, sier Malin Nilsen ved Göteborgs universitet.

 

Mer utdanning gir faglig mot til styrere

Barnehagestyrere er blitt mer faglig bevisste i lederrollen og tør å kreve mer av medarbeiderne etter å ha tatt styrerutdanning. Det viser forskning knyttet til den nasjonale styrerutdanningen i Oslo.

Kronikk

Behold kompetansen i praksisfeltet

Barnehagelærere tar masterutdanning, men vender sjeldent tilbake til barnehagen. Er det til barnas beste?

 

Når kvalitet skal styres

Barnehageansatte fabrikkerer tall, ord og forklaringer for å tilfredsstille kravene i de lovpålagte kvalitetsrapportene, viser dansk doktorgrad.

 

Er barn i barnehagen ute for å være ute?

Er det en praksis i norske barnehager at det å være ute i seg selv er et kvalitetstegn? En ny studie om utelek tyder på det.

 

En venn kan ikke være perfekt

Vi må anerkjenne barns vennskap, fordi vennskap åpner opp verden.

 

Systematikk gir bedre kvalitet

Barna trives bedre i barnehagen og får bedre språk og sosiale ferdigheter av vellykket utviklingsarbeid i barnehagen, viser ny studie. Systematikk og utholdenhet er avgjørende.

 

Tester pedagogenes empati

Er du empatisk nok til å jobbe med barn? Forskere har utviklet et nytt screeningverktøy som skal sikre at de beste pedagogene blir ansatt i barnehagen.

 

Digitale medier i barnehagen

Barnehagens bruk av digitale medier er svært varierende og lite forpliktende.