Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Kronikk

La barna få lære flere språk fra første klasse

- Det finnes ingen gode grunner til å utsette innføring av fremmedspråkopplæring så lenge som vi gjør nå.

Kronikk

Sensorveiledninger er en stor fordel for alle parter

Fastsetting av karakter mellom intern og ekstern sensor blir både enklere, raskere og bedre når begge sensorer kan rette besvarelsene på basis av en god sensorveiledning, skriver førstelektor Theo

Kronikk

- Matematikk er ikke vanskelig, det krever bare innsats fra elevene

De oppvoksende generasjonene er blitt vant til at alt skal være morsomt, skje fort og kreve minimalt med innsats.

 

Går vitskapleg kunnskap på bekostning av praktisk kunnskap?

– Arbeidet med å vitskapleggjere innhaldet i grunnskulelærarutdanning og sjukepleiarutdanning går på bekostning av den praktiske, eigenarta, profesjonsrelatert kunnskapen som viser seg i praksis,

Blogg

Ulike gutter – ulik ekspertkompetanse

Når barn leser og skriver hjemme og på fritiden, gjør de det for å bli eksperter og for å dyrke vennskap. For guttenes del kan det innebære at de bruker papirbaserte og digitale tekster for å lære om

Omtale

Hvordan gis tilbakemelding til studentene i høyere utdanning?

Ny doktorgrad: Det er viktig at studenter får god og riktig tilbakemelding gjennom studietiden. Stipendiat Kristine Høeg Karlsen har i sin avhandling drevet grunnforskning, utviklet og prøvd ut en ny

 

Skoleledere mangler rutiner for inkludering av minoritetsspråklige elever

Resultatene i en fersk doktorgradsavhandling viser at det er lite kollektiv innsats blant skoleledere for å imøtekomme utfordringer knyttet til inkludering av og tilrettelegging for

Omtale

Har forsket på barns bruk av internett

Ny doktorgrad: Maja Michelsen har sett på hvordan barn håndterer sin egen virkelighet ved hjelp av tekst og teknologi. Dette gir viktig innsikt i måter å være barn på i dagens samfunn.

Omtale

Barnehagelærerens skjønnsvurdering i møte mellom profesjon og politikk

- Jeg har fokusert på barnehagelæreren sin profesjonsutøvelse i en moderne politisk kontekst. I denne sammenheng har jeg undersøkt ulike forhold rundt vurdering i barnehagens virksomhet, forteller

 

Foreldre gir skolen skylden for barnas dropout

Det er en økende tendens i samfunnet at unge mennesker dropper ut av videregående opplæring. En studie utført ved Høgskolen i Østfold forklarer hvorfor familier av og til skylder på skolen hvis deres