Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Difor er algebra vanskeleg for norske elevar

Norske elevar slit meir med algebra enn barn i andre land. – Mykje av forklaringa ligg i matematikkbøkene, seier forskar Tom Rune Kongelf.

 

Betre i matte med aktiv skuledag

Elevar som strevar med matematikk, gjer det betre på skulen når ein del av undervisninga flyttar ut på skuleplassen.

 

Støy meir effektivt enn ADHD-medisin

Barn med ADHD har større effekt av støy enn av medisin når dei løyser oppgåver som krev konsentrasjon og hukommelse, viser ein ny studie.

Master

Ledelse i barnehagen i møte med pålagte pedagogiske verktøy og program

Styrere får en tydelig rolle som både faglig og strategisk leder  når  barnehagene pålegges å bruke å bruke spesifikke verktøy innenfor det pedagogiske feltet.

 

Skribling er bra for lesing

Barn som har utforsket språket gjennom skrible- og skriveaktiviteter i barnehagen, lærer lettere å lese, viser Hilde Hofslundsengen sitt eksperimentforskning fra 12 barnehager og 17 skoler.

Omtale

Hvordan og hvorfor bruke forskning og teori i arbeid som kroppsøvingslærer?

Studentenes utvikling av en profesjonell identitet som lærer er i stor grad tilfeldig og bygger mer på det praktisk-metodiske enn på pedagogisk teorier, forskning eller kritisk refleksjon.

 

Elever som trur på seg sjølve skårar best i matte

Tru og fryktløyse hjelper deg langt på veg, ifølgje forsking på skuleelevar i fire fylke.

 

"White noise" og ADHD

Støy på nivå med lyden av ein stuvsugar øydelegg for læringa til barn flest. Men for barn med ADHD eller andre konsentrasjonsproblem viser det seg å vere stikk motsett.

 

Skolen som regionalt prosjekt

- Skårer Sogn og Fjordane så bra på skoleresultatene fordi de har satt sitt regionale preg på skolen?