Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Gutter mest utsatt for skjult mobbing

Da HiOA-forskerne undersøkte mobbeproblematikk ved 20 skoler, fikk de høre at det store problemet var jentedrama. Men funnene deres fortalte en helt annet historie.

 

Viktigere å bli noe, enn å unngå kjønnsstereotyp utdanning

Studenter fra familier der mor og far kun har gått ut grunnskolen, velger utdanninger der de kan bli noe, helst litt raskt. Da spiller det mindre rolle om utdanningen domineres av det motsatte kjønn.

Omtale

Hvorfor er vi så besatt av flinke piker?

Jenter som presterer høyt, har ambisjoner og får psykiske problemer, kategoriseres gjerne som for flinke. Men flink pike-syndromet er verken en klinisk diagnose eller et etablert fagbegrep. Hva er

 

Minoritetsjentene klarer seg fint - det er gutta som sliter

Jenter med innvandrerbakgrunn heies frem av venner, lærere, foreldre og storsamfunnet – mens brødrene deres dropper ut av skolen. For det er minoritetsguttene som møter mest motgang, ifølge ny

 

Alle gutter er ikke dårlige på skolen, og alle jenter er ikke skolelys

- Det nytter ikke å lete etter svaret på forskjeller i skoleprestasjoner ved å se på jenter som gruppe og gutter som gruppe, viser ny doktorgrad.

 

Barn av innvandrere velger likestilling

De norsk-pakistanske døtrene har vokst opp med hjemmeværende mor i kjønnstradisjonelle hjem. Men det å jobbe er en selvfølge for dem. Også etter at de får egne barn.

 

Gutter sliter med krysspress

Denne rappporten forteller om gutter fra strengt patriarkalske familier med innvandrerbakgrunn, som sliter og slites. Og som har et heller komplisert forhold til kvinner.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde