Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Sammen mot mobbing

Ny forskning viser at mange studenter mobbes. Vi trenger en nasjonal handlingsplan som tar mobbeproblematikken i universiteter og høgskoler på alvor.

Kronikk

Mobbing i barnehagen må tas på alvor

Mobbing starter gjerne i barnehagen. Det er på tide at barn får en like sterk rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing som elevene har i skolen.

 

Forsker ønsker mer samtidskunst i skolen

Dagens utdanningspolitikk bidrar til å begrense hva som er mulig å erfare i skapende arbeid i formgivingsfag i videregående skole. Det kommer frem i doktoravhandlingen til Anna Svingen-Austestad.

Omtale

Fysisk aktivitet trigger glede og anerkjennelse for astma-barn

Deltakelse i fysisk aktivitet gjør noe positivt med astma-plagede barn – både med selvbildet og med anerkjennelsen fra andre barn.

 

- Hårreisende om student-mobbing

– Hårreisende. Det er ingen tvil om at vi har en jobb å gjøre mot mobbing i høyere utdanning, sier leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), Kai Steffen Østensen.

 

Datamaskin skal gi råd om psykisk helse

Den skal holde åpent 24 timer i døgnet, aldri stenge i høytider og aldri ta ferie. Maskinen skal gi kloke og personlige råd til ungdommer som kontakter chattetjenesten. Det er målet til SINTEF og

Omtale

Barn som ikke tør å snakke

Et behov for å leve opp til andres forventninger er en del av årsaken. I boken forklarer Heidi Omdal hvordan voksne kan hjelpe barna ut av problemet.

Omtale

Lærere trenger mer kunnskap om teknologi

På få år har skoler og barnehager fått store mengder nettbrett og andre digitale verktøy. Et nytt EU-prosjekt skal se på hvilke krav dette stiller til lærerutdanningen.

 

Snur opp-ned på matteundervisinga

Korte videosnuttar om eitt tema er heimelekse – så følgjer gruppeøvingar i undervisingsrommet. Det fungerer, viser erfaringane. Forståinga aukar. Læraren blir aktiv rettleiar i problemløysing i

Omtale

Regelverk gjennomsyrer barnehagene

Barnehagene er smekkfulle av regler som styrer hverdagen – men som også blir brutt jevnlig, konstaterer Lisbeth Ljosdal Skreland i sin doktorgradsavhandling.

Omtale

Alle elevane vart flinkare til å skrive

Uansett kor flinke dei var i forkant, gjekk alle elevane opp med nesten ein karakter etter undervisningsopplegget til May Olaug Horverak. Ho disputerer i desse dagar på ei doktoravhandling om

Kronikk

Hva med dannelsen?

Nå må du ha karakteren 4 i matte for å bli en god lærer. Men det er ikke nok å være flink i fag for å bli en god lærer.

 

Fra brettspill til digital læring i barnehagen

Å lage ulike spill for barnehagebarn har lenge vært en del av barnehagelærer-utdanningen i Grimstad. I år har prosjektet fått en ny vri, nemlig å lage digitale spill for nettbrett eller pc.

 

Ikkje berre kos i barnehagen

Ny forsking syner at det er i barnehagen det starter. Mobbinga. Det er dei vaksne som sviktar.

Omtale

Lærere og prester velger taushet foran meldeplikt

Til tross for at meldeplikten er overordnet taushetsplikten, er det nettopp taushetsplikten som er begrunnelse når Kjartan Leer-Salvesen avdekker at viljen til å melde fra til barnevernet i det

 

Vaksne bagatelliserer mobbing i barnehagen

Minst eit barn per barnehage opplever utestenging frå leik. Likevel tek kvar fjerde vaksen dette ikkje på alvor. Det syner ein rapport om mobbing i barnehagane i Noreg, utarbeidd av ei gruppe leia av

Kronikk

Plagiering – fusk eller bare uvitende?

- Etisk kildebruk handler om akademisk redelighet og respekt for andres arbeid. Men det er også nødvendig å mestre håndverket akademisk skriving.