Leder: 1 million lesere på Utdanningsforskning.no

Utdanningsforskning.no nærmer seg 1 million lesere, og det vil vi markere på en skikkelig måte! Derfor inviterer vi leserne våre med på en liten konkurranse. Blir du med?

Siden den spede starten høsten 2015, har Utdanningsforskning.no vokst til å bli en stor og viktig portal for spredning av forskning til barnehage, skole og høyere utdanning. Vi håper og tror at det bidrar positivt til profesjonens yrkespraksis.

Profesjonens kunnskapsgrunnlag er sammensatt. Erfaring er viktig, og forskning hverken kan eller skal erstatte erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for faglighet og god yrkespraksis. Men forskning har en viktig rolle å spille. Forskning kan supplere, peke ut retning, gi inspirasjon og stimulere til faglig refleksjon. Noen ganger hjelper forskningen oss å vinne nye og viktige erkjennelser, og noen ganger får vi bekreftet det vi allerede vet. Begge deler er viktig.

Utdanningsforskning.no er en viktig kanal for å spre kunnskap. Jeg ønsker at alt det gode arbeidet som skjer i barnehage, skole og i norske forskningsinstitusjoner, skal komme så mange som mulig til gode. Det er en jobb vi i Utdanningsforbundet tar på alvor og det vil vi fortsette med. I løpet av fire år er det publisert nærmere 2000 forskningsartikler og artikler om forskning. Vi har nådd ut til 1 million lesere, men vi gir oss ikke med det.

Neste år kommer Utdanningsforskning.no til å gjøre endringer og bli enda mer brukervennlige og relevante. Vårt mål er å være den viktigste kilden til formidling av forskning i utdanningssektoren. Så bli med på laget, og bli med i konkurransen vår! Vi gleder oss til fortsettelsen.

Forbundsleder Steffen Handal

Les mer om konkurransen her