- Famile og venner har mindre innflytelse.

Professor Tor A. Korneliussen og førsteamanuensis Thor-Erik Sandberg Hanssen, Nord universitet, Handelshøgskolen har spurt 2193 elever i den videregående skole i Nordland om intensjonen deres i å ta høyere utdanning.

Holdningsvariabelen forklarer det meste av variasjonen i studieintensjon hos elevene.

- Elevene som går studiespesialisering på videregående vurderer i stor grad fordelene ved å studere når de bestemmer seg for hva de skal gjøre etter videregående skole. De er mye mer rasjonelle en det mange synes å tro, sier professor Tor A. Korneliussen. Men hvilke faktorer er det som påvirker datter eller sønn til å velge en utdanning ved et universitet eller en høgskole?

Teorien om planlagt adferd (TPA)

Forskerne tok utgangspunkt i den sosial- psykologiske Teorien om planlagt adferd (TPA). Teorien om planlagt adferd brukes blant annet i skoleforskningen.

I TPA forklares begrepet «intensjon» (hensikt) slik:

  • Holdning til adferd – rasjonaliteten som ligger til grunn for at den enkelte bestemmer seg
  • Subjektiv norm - Påvirkning av familie og venner
  • Opplevd adferdskontroll – hva den enkelte mener om sin evne til å gjøre en bestemt adferd
  • Jentene utgjør 60 prosent av elevene i retningen studiespesialisering i den videregående skolen i Nord-Norge.

- Selv om elevenes grunnholdning er at høyere utdanning er «klokt», «bra» og «nyttig», kan for eksempel karakternivå og familiesituasjon gjøre det vanskelig å fortsette studiene etter videregående skole, påpeker Thor-Erik Sandberg Hanssen.

- Allikevel viser studien at slike faktorer som påvirker elevenes kontroll over hvorvidt de kan begynne å studere, i liten grad påvirker studieintensjon, sier han.

Det er sterk samvariasjon mellom variablene i denne undersøkelsen og forskerne ved Nord universitet bekrefter teorien om planlagt adferd (TPA).

- Våre data støtter hypotesene om at den (avhengige) variabelen intensjon forklares av de øvrige (og uavhengige) variablene som holdning til adferd, subjektiv norm og opplevd adferdskontroll. Metoden og empirien vår underbygger TPA, sier de to Nord-forskerne.

Tekst; Per Jarl Elle