10. klassinger er opptatt av verdier som medmenneskelighet, lojalitet og miljøbevissthet viser en ny verdiundersøkelse fra HINN.

Undersøkelsen legges fram i Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad i Gausdal på tirsdag 21. mai når nærmere hundre 10. klassinger samles til til Verditinget 2019.

Verdiundersøkelse blant ungdom

Under Verditinget på Aulestad presenteres en helt fersk undersøkelse som HINN har gjort blant et representativt utvalg 10. klassinger, for å kartlegge ungdommenes verdisyn.

Verdiundersøkelsen viser at 10. klassingene er opptatt av medmenneskelighet og lojalitet. De ønsker å hjelpe folk rundt seg og gjøre noe for at de nærmeste skal ha det godt.

Likebehandling og rettferdighet er også verdier denne gruppen setter høyt. De synes det er viktig med åpenhet for folk som er forskjellig fra seg selv og de er miljøbevisste og ønsker å ta vare på naturen.

Det er også verdt å merke seg at det å ha det moro, kunne "nyte livet» og ha spennende opplevelser også har stor oppslutning. Verdier knyttet til makt og rikdom er det få som setter høyt, men det er viktigere for gutter enn for jenter.

Godt under halvparten identifiserer seg med å være vellykket, vise hva man kan og får til og bli lagt merke til. Dette er interessant sett i lys av at det i dagens samfunn snakkes mye om forventninger og press som unge utsettes for.

Det er andre gang denne verdiundersøkelsen gjennomføres. I fjor ble 7. klassingers verdisyn kartlagt. Det er lite som skiller verdisynet til 7. klassingene og 10. klassingene.

De neste årene skal også holdningene til voksne og eldre undersøkes.

Verditing med debatt

På Verditinget på Aulestad tirsdag skal ungdommene fortelle Norge hvilke verdier de holder høyest, hva slags framtid og samfunn de vil skape og hvordan de skal få dette til.

De skal diskutere temaer som miljø, sosiale medier og selvfølelse i workshops. Det blir også paneldebatt mellom noen av ungdommene og fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen (Ap), fylkes- og kommunepolitiker Jytte Sonne (KrF) og Lillehammers skolesjef Trond Johnsen.

Dessuten kommer vinner av Bjørnstjerne Bjørnson-prisen 2019, danske Carsten Jensen, som presenterer vinnerne av Norsk Litteraturfestival Pegasus / Eidsivas skrivekonkurranse. Det blir musikalske innslag ved LIMPI – Lillehammer Institute of Music Production and Industries.

Verditinget arrangeres i samarbeid mellom Stiftelsen Lillehammer museum, Norsk litteraturfestival og Bjørnstjerne Bjørnson Akademiet.

Kontaktpersoner

  • Ingar Sletten Kolloen, programkoordinator for Verditinget, ingarsk@frisurf.no, tlf.: 911 70 690
  • Professor Halvor Fauske, Høgskolen i Innlandet, halvor.fauske@inn.no, tlf.: 61 28 83 12 / 902 02 821