Cannabis i skolegården? Hva kan forhindre at skoler og områder rundt blir et fristed for bruk, kjøp og salg av narkotika?

Skrevet av: Vigdis Alver og Marianne Olsen Brøntveit

I podkasten Lærerrommets episode 18 er narkotika på skolen tema. Gjestene er politiførstebetjent Johan Benitez ved Majorstua politistasjon i Oslo og rektor Tormod Korpås, som også sitter i Utdanningforbundets sentralstyre.

Lytt til episode 18 her:

Blir tilkalt

Det oppbevares og omsettes narkotika på skolene, landet rundt. Og cannabisbruken blant unge er noe økende de siste åra, ifølge Ung Data.

– Vi blir tilkalt til både ungdomsskoler og videregående der det er en del meldinger knyttet til kjøp, salg og bruk av narkotika. Vi har ganske mange tilfeller der lærere og rektorer ringer når rusa ungdom kommer på skolen, sier politiførstebetjent Benitez, som jobber forebyggende blant ungdom i flere bydeler i Oslo.

Episodens andre gjest, Tormod Korpås, rektor ved en videregående skole i Sarpsborg, sier i Lærerrommet at man i videregående skole ofte ser det for sent når en ungdom har vansker.

– Da ser vi utvikling hos enkeltelever, som fravær, uopplagthet, dårligere skoleresultater og at de etter hvert endrer seg. Og da er vi for sent ute, sier Korpås.

Han sier også at det ofte ikke er uproblematisk for skoler å kontakte politiet ved mistanke om bruk og omsetning på skolens område. Det kan dreie seg om engstelse for hva som blir følgene.