Hvordan kan lærere hjelpe elever til å håndtere netthat og - trusler? Hør på Lærerrommets episode 13.

Skrevet av: Vigdis Alver og Marianne Olsen Brøntveit

I denne episoden av podkasten Lærerrommet er forskerne Annakarin Nyberg og Elza Dunkels fra Universitetet i Umeå i Sverige gjester.

Lærerrommet episode 13: Netthets og sjikane

Som mobbing

Hva kan skolen gjøre for å oppdage, håndtere og forebygge? I episode 13 trekker forskerne paralleller mellom krenkelser og mobbing i skolegården - og det som skjer på nett og i sosiale medier.

– Nettkrenkelser er ikke et isolert problem, det er en fortsettelse av det som skjer på skolen. Det som skjer på nett utgjør bare en veldig liten del av det totale, det meste skjer fortsatt på skolen, sier Dunkels i Lærerrommet.

Forskerne bruker en vid definisjon av netthat, slik at den rommer en hel skala fra subtile opplevelser til det mer ekstreme der den utsatte kanskje må politianmelde forholdet.

– Det er ingen forskjell på netthat og mobbing, det dreier seg om krenkelser. Men det finnes situasjoner som oppstår spesifikt på nett, sier Nyberg i episode 13.

I dybden, for alle

I Lærerrommet diskuterer vi og går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning. Gjestene gir deg ny innsikt og kunnskap. De er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere - eller andre.