Hvordan engasjere barn i alvorlige temaer som flyktningkrisen og klima? Ved å koble digital kunst, maskinlæring og interaksjonsdesign! Samtidig stimuleres kreativiteten gjennom nye former for lek.

Hentet fra Titan.uio.no

De har fått skape musikk eller tegne med stemmen. De har hoppet paradis med sensorer i gulvet som lyste opp det neste tallet. Siden 2016 har det vært i alt 12 ulike utstillinger på kulturhuset Sentralen i Oslo der hensikten har vært å engasjere barn ved hjelp av teknologi. Oppgavene ble utviklet av mange av UiOs studenter i interaksjonsdesign.

De besøkende kunne lage musikk ved å bevege seg – ved bruk av såkalt "motion capture"-teknologi. Foto: Oslo Barnemuseum
Installasjonene har vært veldig ulike. Felles var at de skulle aktivere fantasien og kreativiteten, samt at barna skulle samarbeide med hverandre.

Ikke minst ble prosjektet Ulyd veldig populært blant barna. Her kunne de selv sette sammen en komposisjon basert på urbane lyder, for eksempel trafikkstøy og fuglesang.

Klima og flyktninger

Alma Leora Culén er professor ved UiO. Foto: UiO
– Alvorlige temaer sto også i fokus. Blant annet handlet det om klima, hvor ulike installasjoner fokuserte på hva barn selv kunne gjøre for å skape et bedre miljø der de bor, sier professor Alma Leora Culén ved UiOs Institutt for informatikk.

Et annet alvorlig tema, det å flykte fra landet sitt, ble håndtert gjennom en interaktiv installasjon. En maskin skannet fingrene til barna, og basert på de innleste fingeravtrykkene ble det bestemt om de kunne forlate det farlige stedet de befant seg på.

Noen fikk positive svar, de kunne reise. Mens andre fikk nei, de fikk ikke reise. Ikke minst var det tøft å oppleve at noen familiemedlemmer kunne dra, mens andre ikke fikk.

Det var også satt opp et Makerspace der barna selv kunne utvikle og utforske teknologi.

– Vi ønsket å engasjere barn i ulike temaer gjennom teknologien. Målet var å stimulere til refleksjon og spørsmål, sier Culén.

Ei jente på CityKids' Makerspace utforsker elektronikkens muligheter. Foto: Oslo Barnemuseum

Tusenvis deltok

Prosjektet, som har fått navnet CityKids, er et samarbeid mellom UiO og Oslo Barnemuseum, påbegynt allerede i 2007.

– Alma Culén hadde behov for arenaer hvor studentene kunne få innspill til sine designprosjekter og digitale medier. Samtidig ønsket vi å tilby barn flere unike opplevelser hvor de kunne bli engasjert og utvikle kreativiteten. Vi fant ut at et samarbeid kunne være fruktbart for begge parter, sier Katie Coughlin, prosjektleder ved Oslo Barnemuseum.

Det startet med et par mindre studentprosjekter. Dette var så vellykket at man utvidet samarbeidet med mer fokuserte mål for designoppgavene, slik at de kunne brukes sammen med Oslo Barnemuseums andre aktiviteter. Elever fra Uranienborg skole var prøvekaniner for flere av de ulike designprosjektene.

Oslo Barnemuseum tok med seg installasjonene som studentene utviklet til ulike skoler og festivaler. Så ble de invitert til et samarbeid med det nye kulturhuset Sentralen.

 Katie Coughlin er prosjektleder ved Oslo Barnemuseum. Foto: Oslo Barnemuseum
Dermed ble CityKids født. 16 helger siden 2016 har barn opptil åtte år og deres foreldre kunnet leke med ulike digitale medier. Nå er forskningsprosjektet avsluttet.

– Det var veldig vellykket. Vi var utsolgt nesten hver helg, totalt var det 8000 besøkende. Lokalene var fantastiske, og studentenes installasjoner fungerte også veldig bra. Studentene blir bare flinkere og flinkere, og nå har vi har kjøpt en av installasjonene de har laget til fast bruk, sier Coughlin, som understreker at lek står i sentrum for aktivitetene.

– Men det er snakk om pedagogisk lek. Vi har læringsmål i alt vi gjør, sier hun.

Allerede i januar i år startet CityKids opp igjen med nye aktiviteter.

Culén påpeker at dette handler om tverrfaglig forskning, noe som har gitt suksess.

– Prosjektet har koblet mange ulike mennesker og fagområder, ikke minst maskinlæring og kunst samt interaksjonsdesign og musikkvitenskap. Man blir utfordret og får ny kunnskap og ferdigheter når man jobber på tvers av fagfelter, sier Culén.

Internasjonalt prosjekt

Samarbeidet har også vært en del av det internasjonale samarbeidet ”The People's Smart Sculpture” gjennom EUs storsatsing "Creative Europe".

Her er formålet å skape fremtidens smarte byer – blant annet ved å involvere barn.

Som del av EU-samarbeidet fikk Oslo Barnemuseum besøk av tre studenter og deres installasjon fra Innovationshub i Dusseldorf i Tyskland.

– Det var en spennende installasjon basert på "projection mapping", hvor de skapte en "Virtual Reality"-foss med interaktive dyr og mange ulike ting å oppdage for barn. Interaksjonselementene i fossen ble utviklet spesielt for CityKids og barnebesøkende, sier Coughlin.

– Det blir også mer og mer vanlig å involvere museer og skape kunst gjennom teknologi som stimulerer til diskusjon og debatt, sier Culén, som forteller at flere museer i Paris har satset på interaksjonsdesign eller digital kunst med animasjon, blant annet for å vise fram Gustav Klimts kunst.

EU-prosjektet betegnes som svært vellykket, og Culén vil søke EU om penger til en fortsettelse.

– Det har oppstått mange ideer, og det var lett å koble med undervisning. Det hadde vært fint å fortsette å jobbe i CityKids-konteksten, mye fra informatikk kan anvendes der for å engasjere, lære og overraske barna.

Kontakt:

Alma Leore Culén, professor ved Institutt for informatikk

Mer på Titan.uio.no: