Hvordan jobber du relasjonskompetent som lærer, som del av et kollegium og som skoleleder?

Tema på forskningskafe høsten 2019 var læringsmiljø. Trond Herbert Johansen, rektor ved Mortensrud skole i Oslo, representerte profesjonsstemmen på arrangementet.

Læringsmiljø er noe vi bygger sammen

Hvis en lærer sliter med relasjonen til en gruppe elever så er det ikke bare læreren som sliter. Det er skolen som kollektiv som sliter.

Johansen har bred erfaring fra arbeid som lærer og skoleleder ved flere skoler i Oslo. I denne innledningen trekker han på egne erfaringer når han reflekterer over ulike perspektiver rundt bygging av læringsmiljø i skolen. Han er opptatt av at ansvaret for relasjonsbyggingen ligger på oss som voksne. Det er opp til oss å finne "nøkkelen" til hver enkelt elev. Skolen må lytte til elevene og få foreldrene med på laget. Læringsmiljø er noe man bygger i felleskap.

Louise Klinge om relasjonskompetanse

Forskerstemmen på arrangementet var representert ved den danske skoleforskeren Louise Klinge. I innledningen går Klinge gjennom begrepet "profesjonell relasjonskompetanse" samt at hun lister opp og redegjør for sentrale kjennetegn ved begrepet. Forelesningen er nyttig for lærere, barnehagelærere og skoleledere som ønsker faglig refleksjon  rundt det å møte den enkelte elev og grupper av elever (det relasjonelle) og kunsten det er å bygge gode læringsfelleskap.

Se foredraget hennes her

(Dansk språk med norsk teksting)