Hva er en kritisk leser? Hvordan kan elever hjelpes til å bli kritiske og reflekterte i møte med alle typer tekster?

Skrevet av: Vigdis Alver

Og hvilke muligheter og utfordringer gir et digitalisert klasserom? Dette er spørsmål vi snakker om i podkasten Lærerrommets episode 37.


Hør episoden direkte her:

Episode 37: Hva er dybdelesning og kritisk lesning?

Skjerm og papir

Episodens gjester er professor Marte Blikstad-Balas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo og lærer Ann Sørum Michaelsen som er leder av elevtjenesten ved Sandvika videregående skole.

En pågående diskusjon er hvordan en tekst leses og forståes best – på papir eller skjerm. Studier viser at å lese på skjerm har hatt negativ betydning for leseforståelsen av lengre, sammenhengende tekster. Altså, at vi husker mer av tekster når vi leser slik tekst på papir. Andre studier igjen viser at det ikke er noen forskjell.

Balas sier at lesing er komplekst, og at formatet vi leser på bare en én av flere faktorer som påvirker, og at det ikke bare handler om enten skjerm eller papir:
– I tillegg har vi faktorer som interesse og mening. Og det vet vi har stor betydning, sier Balas.

– Satt på spissen kan vi si at om du som elev er kjempeopptatt av sport og får en spennende tekst om tennis som du har veldig lyst å lese, på skjerm, så vil det være lettere for deg å holde konsentrasjonen enn hvis du får en tekst om strikkeoppskrifter fra 70-tallet på papir, sier professoren.

Undring og utforskning

Michalsen bekrefter at hennes elever ikke er enige om hva som er best – digital lesning eller papir. Hun oppfordrer til å gi elevene valgfrihet.

Om hvordan en lærer kan hjelpe elever til å bruke tid nok og til å gå nok i dybden på en tekst, enten den leses på papir eller digitalt, gir Michalsen blant annet følgende råd:

– I klasserommet er det viktig å lage relevante oppgaver som gir rom for undring og utforskningstrang, dette står nå også står i den nye læreplanen og fagfornyelsen legger stor vekt på det. Elevene må stille spørsmålene selv, undre seg og jobbe mot et felles mål med læreren som veileder og hjelper i det, sier Michalsen.