Hva innebærer et profesjonsfellesskap for lærere, og hvordan man kan få til dette på en god måte?

Bjørn Bolstad og Eli Tronsmo møtes til samtale om hva profesjonsfellesskap blant lærere er og hvorfor det er viktig (foto: Shane Colvin/UiO).

Ny forskning peker i retning av en lærerrolle i endring. I tillegg til å være undervisere i klasserommet er det mye som tyder på at en del av læreres profesjonelle yrkesutøvelse i økende grad omfatter samarbeid med aktører utover det faglige fellesskapet på skolen. Hva er viktig for å få til et velfungerende profesjonsfelleskap blant lærere? Og hva sier forskningen på temaet?

Gjester i episoden er postdoktor ved Institutt for lærerutdanning, Eli Tronsmo, og Bjørn Bolstad, seniorrådgiver i FIKS- Forsknings, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen ved Universitetet i Oslo.

Programleder: Elise Koppang Frøjd. Produsent: Shane Colvin. Research: Roshenek Bagharzadeh.