Rafet Adem Daban (24) kom flyktende fra Tyrkia og har bodd i Norge et par år. Han mener program for introduksjon har hjulpet mye og roser muligheten til å ha praksis i en avis.

Artikkelen er hentet fra Arbeidsliv i Norden

Daban jobber i Ytringen avis i Kolvereid. For ham har arbeidsplassen blitt meget vesentlig de to dagene i uka han er der som fotograf, kollega, språk- og kulturelev.

Språket viktigst: Hovedinngangen til arbeidslivet er gjennom godt norsk språk, erfarer tyrkiske Rafet Adem Daban (bildet ovenfor). Å ha en far med erfaring som journalist i Tyrkia hjelper kanskje på motivasjonen.

- Jeg og familien bodde på integrerings-mottak i ett og et halvt år. Etter å ha ventet der for å få oppholdstillatelse, ble vi sendt til Rørvik i Trøndelag. Slik jeg ser det har hver kommune forskjellige muligheter og tilbud. Kommunenes hovedfokus er å undervise i norsk og å finne veien til en jobb. I tillegg prøver flyktningtjenesten alltid å hjelpe med det vi som flyktninger ikke er vant til, forteller han og har svært god erfaring fra kommunens måte å ta ham i mot på.

- Slik jeg har opplevd prøver de å være hjelpsomme og effektive. Det er viktig for alle flyktninger, erfarer Daban.

Han mener nordmenn er mer åpne og positive til flyktninger og innvandrere enn andre europeiske land.

-Selvfølgelig er det folk som ikke liker innvandrere i alle land, men jeg tror det er mindre av det i Norge. Det er veldig viktig å ikke føle seg utstøtt, sier han.

«Dialekt sjø»

-Vanskeligste i Norge er at nesten alle snakker dialekt. Det kan bety mangfold i samfunnet å ha mange dialekter for nordmenn, men det er et stor problem for flyktninger. Dialekt gjør kommunikasjon mye vanskeligere, beretter han og forklarer:

- Det vanskeligste for integrering er at vi lærer bokmål på voksenopplæringen, men vi hører alltid dialekt ellers. Mange starter en samtale på bokmål men faller fort tilbake til dialekt. Da blir det vanskelig å lære norsk, fordi det er viktig å skjønne hele setningen.

Redaktør Lillian Lyngstad og kollegene i Ytringen avis berømmer 24-årige Rafet Adem Daban.

Daban er svært fornøyd med praksisplassen sin i Ytringen avis i Kolvereid, Norges minste by. Der jobber han to dager ukentlig og der tar han bilder som faktisk brukes i papiravisa og på nett. Han fotograferer i alle slags settinger der avisa sender journalistene.

- Det er veldig nyttig og jeg lærer om hvordan norsk arbeidsliv er. Alle i Ytringen avis er hjelpsomme. Oppgavene løser jeg så godt jeg kan. Jeg liker også godt å ta bilder, så jeg er fornøyd, sier han stolt.

Nettopp stolthet og status er viktig for mange i forskjellige kulturer. Å finne en bra plass og skaffe seg erfaring teller mye.

-Familien min er fornøyd fordi jeg er fornøyd. Min far var journalist i Tyrkia. Derfor er familien min vant til sånn jobb, men vennene mine undrer seg over hva jeg gjør i avisa, forteller han. Avisa er hans første erfaring med arbeid i Norge.

- Jeg blir kjent med forskjellige personer og får meg et nettverk. Derfor er praksisplassen viktig for meg.

Fordel i avisa

Daglig leder i Ytringen avis er Synnøve Hanssen. Hun forklarer at de har etterlyst en som var interessert i fotografering da avisa var i kontakt med arbeidsmarkedsbedriften Ytre Namdal vekst (YNV).

-Journalisten som er på oppdrag har bedre mulighet til å konsentrere seg om det skriftlige hvis en fotograf er med ut. Avisa er en såkalt inkluderende bedrift, og Rafet er her på språktrening. Han skal ut i studielivet i Norge etter hvert og har han et ønske om å lære mer norsk. Han er flink til å ta bilder, og vi er meget fornøyde med hjelpen Rafet gir, sier Hanssen.

-Språk gir jobb

YNV driver arbeidsrettede tiltak for NAV, kommunen og andre offentlige etater. Tor Einar Neerland er nestleder og peker generelt på at krav i arbeidslivet kan være store for en del arbeidssøkere. At språktrening et botemiddel på veien til å få jobb.

-Vi får de vi hjelper etter integreringsprogrammet. Vi bruker de samme metodene for å få mennesker fra ikkevestlige land inn i jobb, som norske. Vi kartlegger kunnskap og muligheter, og prøver å finne et egnet arbeid til dem.