Underviser du i matematikk på 3., 4. eller 5. trinn? Da trenger vi din hjelp til å teste et spørreskjema for lærere i vårt internasjonale forskningsprosjekt.

Delta

Du hjelper oss ved å svare på spørsmålene i prosjektets nettskjema:
Mathmot test av spørreskjema for lærere

Om prosjektet

I prosjektet Co-constructing mathematics motivation in primary education - A longitudinal study in six European countries (MathMot) skal vi forske på elevers utvikling av motivasjon for matematikk i overgangen mellom småskoletrinnet og mellomtrinnet. Denne våren skal vi pilotere instrumentene våre, blant annet et spørreskjema til matematikklærerne, og til det trenger vi hjelp fra deg som underviser i matematikk på 3., 4. eller 5. trinn.

Kontakt

Prosjektleder Jelena Radišić, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.