Elever som avbryter læreren, forstyrrer timen og er frekke mot de andre. I simulatoren TeachLivE får studentene bryne seg på flere utfordringer de kan møte i klasserommet når de er ferdigutdannede lærere.

Studentene på både helsefag og maritime fag ved USN kan benytte seg av simulatorer for å trene på situasjoner som kan oppstå når de skal ut i jobb. Nå har også noen av lærerstudentene fått trene på lærerrollen i klasseromssimulatoren TeachLivE.

I TeachLivE skal studentene lede en time for de fem elev-avatarene Ava, Ethan, Dev, Savannah og Jasmine. Bak avatarene sitter en simulatorekspert som styrer elevenes kroppsspråk og snakker på deres vegne.

Simulatorekspertene som styrer avatarene har både lærer- og skuespillererfaring og gir studentene utfordringer knyttet til undervisning og klasseledelse. Vanskelighetsgraden tilpasses studentenes kapasitet.

– Du får ekte svar og reaksjoner, og da glemmer du litt at de er avatarer. Vi fikk reflektert over hva vi sier og gjør, og hvordan vi sier det. Det var veldig gode refleksjonsmuligheter rundt det, sier lærerstudent Liv Ingstad Ursin-Smith.

– God trening

Elev-avatarenes bevegelser styres av en trent skuespiller.

Liv Ingstad Ursin-Smith, Kay Even Gaustad Hægland og Janne Hea Svebakken er alle nettstudenter på Grunnskolelærer 5-10 på campus Notodden. Normalt skulle de ha møttes jevnlig til fysiske samlinger i tillegg til nettundervisning, men på grunn av korona er all undervisning nå digital.

Med TeachLivE fikk de en digital praksisarena å møtes på, og noe annet enn digitale forelesninger. Noen underviste avatarene, mens andre observerte. Studentene beskriver det som både moro, utfordrende og annerledes.

– Jeg likte det godt, jeg syntes det var spennende. Jeg opplevde det som lærerikt og god trening, sier Gaustad Hægland.

Selv fikk han prøve seg som matematikklærer, mens Hea Svebakken ledet klassens time.

– Det var fint å få enda en plattform å møtes på og trene på. Det var litt rart i begynnelsen, men det gikk seg fort til, sier Ursin-Smith.

TeachLivE testes ut på USN som en del av utviklingsprosjektet Læring og undervisning i digitale omgivelser (LUDO), som har som mål å utvikle grunnskolelærerutdanningene i en retning som gjør at studentene blir godt forberedt på et arbeid i digitale omgivelser.

– Vi ville se hvordan digital simulering fungerer i lærerutdanningen. I sykepleierutdanningen er det ganske vanlig å bruke simuleringer, og de maritime studentene i Horten trener ofte i simulator. Men mens en blivende kaptein gjerne trener på å løse problemer riktig, trenger en lærerstudent å trene på komplekse og unike sosiale situasjoner hvor valgene de tar som regel alltid kan og bør diskuteres. For eksempel måtte studentene kommunisere på måter som gjorde at Jasmine, den stille og sjenerte avataren i klassen, ble trygg nok til å ta del. Simulering gir en tilleggsdimensjon, i tillegg til praksis, sier Hjørdis Hjukse, som er førstelektor i pedagogikk ved USN og en del av prosjektgruppa i LUDO.

Utviklet i USA

TeachLivE ble først utviklet av fagmiljøet ved University of Central Florida i USA, og i 2015 overtok det amerikanske selskapet Mursion ansvaret for salg og sertifisering av simulatorekspertene. Fagmiljøet på USN har blitt kjent med TeachLivE gjennom et samarbeid med Linköpings Universitet (LiU) i Sverige, som har lisens til å bruke det.

Der forsker professor Marcus Samuelsson på lederskap i klasserommet, og de siste ti årene har han også forsket på hvordan simuleringer og simuleringstrening kan brukes i klasserommet.

Samuelsson forteller at LiUs erfaringer med bruk av TeachLivE sammenfaller med tilbakemeldingene fra USN-studentene.

– Kort sagt har vi den samme opplevelsen. Alle studentene våre synes det har vært veldig verdifullt. Det har sagt ting som «hvorfor har vi ikke dette oftere» og «hvorfor har vi ikke fått lov til å prøve det før». De likte spesielt vår tilnærming med direkte tilbakemelding fra to lærere, en matematikkdidaktiker og en lederspesialist. Det ga dem mye støtte før praksis i skolen og økte tilliten til egen evne til å lede undervisning, forteller Samuelsson om erfaringene fra Linköpings Universitet.

I TeachLivE er det én simuleringsekspert som styrer og spiller de fem elevene samtidig. Det er en krevende oppgave som både krever kurs, trening og skuespillererfaring.

– Våre spesialister har lærerutdanning, erfaring med å jobbe som lærere og skuespillererfaring. Det trenger de for å klare oppgaven med å styre de fem virtuelle elevene. Som grunnlag for oppgaven gjennomgår de trening over tre uker. I vårt tilfelle deltar de da i produksjon og testing av innholdet. Deretter finpusses hva de forskjellige virtuelle elevene kan gjøre og si, basert på de forskjellige personlighetene og innholdet vi jobber med. Spesialistene trenger muligheten til å lære forskjellig innhold før det brukes til lærerstudenter, forklarer Samuelsson.

Lærerikt med observasjon

Mens campusstudenter som regel har praksis sammen med medstudenter i fylkene USN er basert i, har nett- og samlingsbaserte studenter gjerne praksis alene der de bor.

– Det er ikke så lett å besøke oss i praksis når vi er spredt over hele landet, sier Gaustad Hægland, og legger til at simulering kanskje er spesielt nyttig i nettbasert lærerutdanning fordi det gir klassen noen felles praksiserfaringer.

Det er også nyttig å øve seg på å observere og bli observert av andre, mener de tre studentene.

– Måten du starter timen på kan ha så mye å si for hvordan en time blir, og her fikk vi anledning til å drøfte slike små detaljer, sier Hjukse.

– Det kanskje mest lærerike var tilbakemeldingen etterpå, den var så annerledes enn jeg trodde tilbakemeldingen skulle være. Jeg fikk et helt annet blikk på meg selv, sier Janne Hea Svebakken.

Skal teste simulering videre

Erfaringene med TeachLivE blir også forsket på. Stipendiat Lynn Dittrich, som er tilknyttet USNs I-Merse-prosjekt, analyserer nå videoopptak av undervisningen og veiledningen som foregikk og refleksjonsnotater om hvordan studentene opplevde simuleringen.

– Tilbakemeldingen tyder på at dette var nyttig. Nå vil vi jobbe videre med å se hva som finnes på markedet, og gå i dialog med de som utvikler denne typen programmer. Vi ser et stort potensial i hvordan vi kan utvikle spennende oppgaver og treningsarenaer som fremmer refleksjon, og som forbereder studentene på yrket. Vi er helt i starten med å leke oss på dette området, sier Hjukse.

Studentene setter pris på at det legges planer for hvordan simuleringer kan utnyttes i lærerutdanningene.

– Litt forskjellige øvingsplattformer er bare fint. Å kunne trene seg online og ikke bare på fysiske samling eller i praksis er kjempefint, sier Ursin-Smith.

Stipendiat Lynn Dittrich demonstrerer hvordan TeachLivE fungerer. Hun bruker videoopptakene og refleksjonsnotatene i doktorgraden sin.