Korleis drive utviklingsarbeid i barnehagen.

Medvirkende: Styrar Evy Rossetvik og høgskulelektor Astrid Bakken