Hvordan forsker man på spesialpedagogikk, og hvorfor er det så viktig at vi gjør det? Hva betyr det at egentlig at noe er forskningsbasert? I denne episoden tar vi deg gjennom spesialpedagogisk forskning fra A til Å.

I fjerde episode av «Det virker!» går vi igjennom spesialpedagogisk forskning fra A til Å med Øistein Anmarkrud, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og Bjarte Furnes, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Bergen. Foto: Fredrik Solli Wandem, SpedAims.

Hør episoden nå:

Tidligere i år la vi ut et innlegg på Facebook. I kommentarfeltet dukket det opp noen spørsmål fra en rektor i Rogaland. Spørsmålene hun stilte var så store og gode at vi valgte å lage en egen episode for prøve å svare på dem.

Store spørsmål

Ingunn Folgerø er rektor på Bryne videregående skole i Rogaland. De jobber for tiden med å gjøre om på organiseringen og innholdet i det spesialpedagogiske arbeidet på skolen. Da hun så innlegget vårt med en video om SpedAims, satt hun igjen med noen spørsmål:

  • Hvordan skal vi identifisere forskningsbaserte spesialpedagogiske tiltak på skolen?
  • Hvordan vet vi hva som er forskningsbasert, og hva som ikke er det?
  • Er vi garantert at PP-tjenesten har forskningsbaserte vurderinger, og at det er vi på skolen som forkludrer dette arbeidet?

— Hvordan vet vi hva som er forskningsbasert, og hva som ikke er det? spør Ingunn Folgerø, rektor på Bryne videregående skole i Rogaland. Foto: Privat.


Forskning fra A til Å

Bak et forskingsbasert spesialpedagogisk tiltak, ligger det gjerne flere år med forskningsarbeid. Hvordan foregår denne forskningen? Og hvordan blir et forskningsprosjekt egentlig til? For å gi Ingunn så gode svar som mulig har vi invitert to erfarne forskere for å ta oss gjennom spesialpedagogisk forskning fra A til Å.

Gjester i studio

  • Øistein Anmarkrud, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og nestleder i SpedAims.
  • Bjarte Furnes, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Bergen og styremedlem i SpedAims.

Programleder og produsent:

Fredrik Solli Wandem, Kommunikasjonsrådgiver i SpedAims.