Slik merker vi artiklene våre

Målet med Utdanningsforskning.no er å gjøre forskningen på utdanningsfeltet  tilgjengelig for dem som trenger den. Alle artiklene du finner på vår nettside vil ha gode vitenskapelige og forskningsfaglige kvaliteter. På denne siden kan du lese om de ulike artikkeltypene du finner på nettsidene våre.

Artikler merket gult

De fleste artiklene på Utdanningsforskning.no er merket med gult. Dette er artikler om forskning skrevet av fagpedagoger, forskere og andre som jobber med forskningsformidling, som journalister og kommunikasjonsmedarbeidere. Disse artiklene er ikke fagfellevurderte, selv om noen av dem kan se sånn ut. De er like fullt kvalitetssikret og holder høy forskningsmessig standard.

Vi ønsker å løfte fram populærvitenskapelige artikler og annet populærvitenskapelig stoff. Denne artikkeltypen merkes også med gult.

Intervjuer med forskere som gjennom lang erfaring, eller nylige forskningsprosjekter, kan presentere resultater og synspunkter, publiseres også i den gule kategorien. 

Fagfellevurderte artikler

Flere av artiklene som publiseres på Utdanningsforskning.no har grå layout og er merket med fagfellevurdert. Hva betyr dette?

Såkalt fagfellevurdering, eller "Peer review", er en akademisk bedømming av en forskningsartikkel. En fagfellevurdert artikkel er en artikkel som er vurdert og godkjent av to eller tre upartiske, anonyme eksperter innenfor fagfeltet. Det at ekspertene er anonyme sikrer at bedømmingen er uavhengig og upartisk.

Slike artikler vurderes grundig. I vurderingsprosessen brukes et skjema for å stille en rekke spørsmål rundt både forskningens kvalitet, om resultatene og om konklusjonen er i tråd med det som forskningen forsøkte å finne ut. Dersom ekspertene vurderer artikkelen til godkjent, kan den sendes til publisering hos et tidsskrift.

Utdanningsforskning.no ønsker å anerkjenne denne vurderingen av det forskningsfaglige og vitenskapelige. Derfor vil leserne finne en merking av artiklene våre som er fagfellevurdert med denne betegnelsen, slik at du også vil kunne filtrere ut denne kategorien under søk av temaer og artikler som lagres under din profil.

Andre typer tekster på Utdanningsforskning.no

Noen ganger publiserer vi omtaler av doktorgrader eller stipendiatprosjekter, ulike typer av forskningsprosjekter og annet lignende stoff. Disse merkes i en egen kategori.

Vi mener at ytringer med utgangspunkt i forskningen og vitenskapen vil være med på å utvikle kunnskapen og refleksjoner rundt praksis i utdanningssektoren og har også derfor valgt å ta med kronikk som en egen kategori. 

I enkelte tilfeller kan vi også publisere rene masteroppgaver. Da merker vi dem som en egen kategori. 

Stadig flere forskningsmiljøer og kunnskapssentre har begynt å benytte seg av fagblogg som kommunikasjonsform for å nå ut med sine forskningsresultater eller faglige refleksjoner.

Utdanningsforskning.no gjengir innlegg fra visse fagblogger dersom de:

  • Springer ut fra et etablert forskningsmiljø
  • I hovedsak tar for seg relevant, faglig tematikk for barnehage- og utdanningssektoren med variert innfallsvinkel

Utdanningsforbundet produserer sin egen podcast og utdrag fra disse med forskningsrelevant innhold publiseres her på utdanningsforskning.no i en egen podcast-kategori. 

Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap. Vi publiserer opptak av innledninger og foredrag fra forskningskafeene på disse sidene. 

Har du tips til artikler eller innlegg som du mener vil være relevant for leserne våre? Ta kontakt med Utdanningsforskning.no.

 

Forfatterbilde

Utdanningsforskning.no

Denne artikkelen er egenprodusert. Artikkelen er skrevet og produsert av ansatte i Utdanningsforbundet med redaksjonelt ansvar for Utdanningsforskning.no. Den kan like fullt være formidling av forskningsstoff, men den er ikke skrevet av forskere. Egenprodusert redaksjonelt stoff er underlagt de samme redaksjonelle prinsippene som alt annet innhold på sidene våre. 

Her kan du lese om nettstedet.

Her kan du lese om nettstedets redaksjonelle prinsipper.

Foreslåtte artikler