Slik merker vi artiklene våre

Målet med Utdanningsforskning.no er å gjøre forskningen på utdanningsfeltet så tilgjengelig som mulig for dem som trenger den. Alle artiklene du finner på vår nettside vil ha gode vitenskapelige og forskningsfaglige kvaliteter.

Gule artikler er artikler om forskning skrevet av forskere eller journalister. Disse artiklene er ikke fagfellevurderte, selv om noen av dem kan se sånn ut. De er like fullt kvalitetssikret og holder høy forskningsmessig standard.

Vi ønsker å løfte fram populærvitenskapelige artikler og annet populærvitenskapelig stoff.  Intervjuer med forskere, som gjennom lang erfaring, eller nylige forskningsprosjekter kan presentere resultater og synspunkter, publiseres i den gule kategorien. 

Fagfellevurderte artikler

Flere av artiklene som publiseres på Utdanningsforskning.no er merket med fagfellevurdert. Hva betyr dette?

Såkalt fagfellevurdering, eller "Peer review" er en akademisk bedømming av en forskningsartikkel. En fagfellevurdert artikkel er en artikkel som er vurdert og godkjent av to eller tre upartiske, anonyme eksperter innenfor fagfeltet. Disse ekspertene er anonyme og dette sikrer at bedømmingen er uavhengig og upartisk.

Når artikkelen vurderes, brukes et skjema som er med på å stille en rekke spørsmål rundt både forskningens kvalitet, om hvorvidt resultatene og om konklusjonen er i tråd med det som forskningen forsøkte å finne ut. Dersom ekspertene vurderer artikkelen til godkjent, kan den sendes til publisering hos et tidsskrift.

Utdanningsforskning.no ønsker å anerkjenne denne vurderingen av det forskningsfaglige og vitenskapelige. Derfor vil leserne finne en merking av artiklene våre som er fagfellevurdert med denne betegnelsen, slik at du også vil kunne filtrere ut denne kategorien under søk av temaer og artikler som lagres under din profil.

Andre typer tekster på Utdanningsforskning.no

Vi mener at ytringer med utgangspunkt i forskningen og vitenskapen vil være med på å utvikle kunnskapen og refleksjoner rundt praksis i utdanningssektoren og har også derfor valgt å ta med kronikk som en egen kategori. Hvis vi publiserer rene masteroppgaver merker vi dem som en egen kategori. 

Stadig flere forskningsmiljøer og kunnskapssentre har begynt å benytte seg av fagblogg som kommunikasjonsform for å nå ut med sine forskningsresultater eller faglige refleksjoner.

Utdanningsforskning.no gjengir innlegg fra visse fagblogger dersom de:

  • Springer ut fra et etablert forskningsmiljø
  • I hovedsak tar for seg relevant, faglig tematikk for barnehage- og utdanningssektoren med variert innfallsvinkel

Utdanningsforbundet produserer sin egen podcast, og utdrag fra disse med forskningsrelevant innhold publiseres her på utdanningsforskning.no i en egen podcast-kategori. 

Har du tips til artikler eller innlegg som du mener vil være relevant for leserne våre? Ta kontakt med Utdanningsforskning.no.

 

Foreslåtte artikler