Digitale ferdigheter og kompetanse – aktuelle perspektiver

Kapittel 2

Forfatteravatar

Ove Edvard Hatlevik

Ove Edvard Hatlevik er forsker ved Senter for IKT i utdanningen. Han har vært involvert i flere studier av skolens digitale tilstand og i kartlegging av digitale ferdigheter. Han interesserer seg spesielt for motivasjon og læringsstrategier i skole og arbeidsliv. Han er utdannet lærer og har erfaring som lærer i videregående skole.

Forfatterbilde

Inger Throndsen

Inger Throndsen er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun ledet evalueringen av Utdanningsdirektoratets prosjekt «Bedre vurderingspraksis» og har vært involvert i utviklingen av nasjonale kartleggingsprøver i regning for småskoletrinnet. Hun var nasjonal prosjektleder for ICILS-undersøkelsen, som er en internasjonal studie av elevers digitale ferdigheter. Hun har doktorgrad om selvregulert læring og har mange års erfaring fra barnetrinnet, både som lærer, pedagogisk veileder og skoleleder.