Forskningskafe

Forskningskafe: Hvordan veilede og ivareta nyutdannede lærere?

Overgangen fra utdanning til yrke kan være krevende. Hva er god veiledning og oppfølging av nyutdannede lærere? Torsdag 2. juni inviterer Utdanningsforbundet til Forskningskafe med blikk på nyutdannedes situasjon i utdanningssektoren, og hvordan forskning på nyutdannede kan bidra med kunnskapsbaserte løsninger som arbeidsgiverne i samarbeid med lærerutdanningene kan iverksette.

Eva Bjerkholt, Foto: hit.no/Meld deg på forskningskafeen på Utdanningsforbundets nettsider

Til forskningskafeen kommer førsteamanuensis Eva Bjerkholt ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Bjerkholt er ansatt ved Institutt for pedagogikk og er blant annet leder av   «Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere» og Senter for profesjonalisering i Høgskolen i Sørøst-Norge.

Hun vil holde en innledning hvor hun tar utgangspunkt i sin forskning på ungdomstrinnet, men hennes forskning og kompetanse vil være relevant for ansatte i hele utdanningssektoren.

Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap. Torsdag 2. juni er målgruppen studenter på terskelen til yrkesstart og veiledere, ledere og andre ansatte som har ansvar for og skal ta dem imot på arbeidsplassen.

Hva er en god veiledning og hva slags grep bør tas organisatorisk på arbeidsplasser og i kommuner og fylkeskommuner for å sørge for en profesjonell overgang fra utdanning til yrke?

Les artikkelen fra Bjerkholt og andre artikler om temaet på Utdanningsforskning.no og kom på forskningskafe i Lærernes hus for å høre mer, diskutere og gjerne bidra med egne erfaringer og spørsmål.

Foreslåtte artikler