Forskningskafe

Forskningskafe om lekser

Lekser, hva er det, hvorfor har vi det og hvordan gjør vi det? Lekser som læring – lærernes bruk av lekser som del av læring. Velkommen til forskningskafe i Lærernes hus! Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap.

Hvor: Lærernes hus, Osterhaugsgate 4a, 0183 Oslo

Når: 7. mars 2018 klokken 18.00-21.00

Følg sendingen her!

Er lekser en styrke for skole-hjem samarbeidet eller en hemsko?
Blir foreldrene lærere istedenfor å samarbeide med læreren? Hva forventes det at elevene skal ta med hjem etter skoletid ––Konsekvenser av fagfornyelsen: Har lekser utspilt sin rolle i fagfornyelsen eller bør lekser være en tydeligere del av opplæringen?

Innledninger ved 

  • Kjersti Lien Holte, førsteamanuensis i pedagogikk, Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning
  • Simen Spurkland, lærer, Vøyenenga ungdomsskolen
  • Mette Krogh, rektor, Ringshaug ungdomsskole
  • Gøril B. Lyngstad, seniorrådgiver, FUG.

Med forskningskafeene våre ønsker vi i Utdanningsforskning.no og Utdanningsforbundet å skape et hyggelig rom hvor forskere og profesjonsutøvere kan komme sammen og utveksle tanker om temaer som engasjerer dem i deres arbeidshverdag.

Forskningskafè er både formelt og uformelt på samme tid. Vi håper du har en ettermiddag ledig til litt faglig påfyll og gode faglige samtaler. Du er i alle fall invitert.

Forfatterbilde

Utdanningsforskning.no

Denne artikkelen er egenprodusert. Artikkelen er skrevet og produsert av ansatte i Utdanningsforbundet med redaksjonelt ansvar for Utdanningsforskning.no. Den kan like fullt være formidling av forskningsstoff, men den er ikke skrevet av forskere. Egenprodusert redaksjonelt stoff er underlagt de samme redaksjonelle prinsippene som alt annet innhold på sidene våre. 

Her kan du lese om nettstedet.

Her kan du lese om nettstedets redaksjonelle prinsipper.

Foreslåtte artikler