Digitale medier i førskolen – hvilke idéer har barna?

Hva tenker barn selv om hvordan digitale medier kan brukes i førskolesammenheng? Finsk studie tar utgangspunkt i de yngre barnas opplevelser og tanker.

Det har vært en mangel på barnefokusert forskning på integrering av digitale medier i barnehage og førskole. Studiene som er blitt gjort har ofte brukt lærere som informanter, mens barnas stemme, spesielt de yngre barnas, i mindre grad har fått komme fram.

I denne artikkelen forsøker Pekka Mertala å bøte på dette. Han ønsker å finne ut hvilke idéer barna selv har om hvordan digitale medier kan brukes i førskolesammenheng, og baserer seg på intervjudata og tegninger fra barn på 5-6 år i fem barnehagebaserte førskolegrupper i en by i Nord-Finland.

Et stort flertall av barna uttrykker ønske om å spille digitale spill i førskolen, og de refererer i all hovedsak til kommersielle underholdningsspill. Mertala mener man bør ta dette i betraktning i pedagogisk planlegging. Lærere kan for eksempel snakke med barna om deres favorittspill og oppmuntre til kritisk tenkning og læring utover bare det å bruke digitalt utstyr og innhold sammen med barna. Det er også viktig å gi barn meningsfylte og inspirerende erfaringer med digitale medier utenom spillverdenen, for eksempel gjennom fotografering og filming, stimulerende og lærerike aktiviteter som barna også uttrykker interesse for selv.