Hver høst gjennomføres nasjonale prøver i lesing, og det kan skape debatt. Vet du hva de nasjonale prøvene egentlig består av og hvorfor de gjennomføres?

I denne episoden snakker vi om hvordan prøvene lages og hvordan lærerne og elevene kan bruke resultatene gjennom hele skoleåret. I tillegg kommer de med tips til hvordan foreldre kan være gode leseforbilder.

Cecilie Weyergang er stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Ingeborg Anly er lærerspesialist i norsk og jobber som lese- og skriveveileder ved Huseby skole i Oslo. Hun har i tillegg skrevet flere lærebøker i norskfaget.

Programleder: Elise Koppang Frøjd. Produsent: Frida Thuen. Research: Magnus Heie & Elise Koppang Frøjd.

Hvordan kan foreldre være gode leseforbilder for barna sine? Se et kort utdrag fra episoden om nasjonale prøver (videoproduksjon: Magnus Heie/UiO).

Litteraturhenvisninger

Astrid Roe, Jostein Andresen Ryen og Cecilie Weyergang (2018): God leseopplæring med nasjonale prøver: Om elevers leseutfordringer i et mangfold av tekster. Universitetsforlaget.