Lærerens etiske dillemaer og den økende rettsliggjøringen i Sverige

– Å gripe inn mot en kollega som opptrer etisk uforsvarlig mot elever er noe av det vanskeligste lærere gjør.

Denne artikkelen beskriver det etiske dilemmaet lærerne opplever som det aller vanskeligste; å gripe inn når en kollega behandler en elev krenkende.

Mens profesjonsetikken oppfordrer til å gripe inn, krever skoleloven at man gjør det og kan ende med anmeldelse. Redselen for å bli trukket inn i rettslige etterspill, gjør at terskelen for å gripe inn er blitt større