Forskningskafe

Lekser og forskning (video)

Leksebevisst eller leksefri skole? I denne presentasjonen ser Kjersti Lien Holte fra Høgskolen i Østfold på egen, og andres, forskning på lekser som pedagogisk verktøy i skolen.

Kjersti Lien Holte er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Hun innledet på Forskningskafeen til Utdanningsforbundet og Utdanningsforskning.no torsdag 7. mars i Lærernes hus. Kveldens tema var lekser. 

Kjersti Lien Holte har forsket på ulike leksepraksiser i norsk skole, og i denne innledningen presenterer hun funn fra forskningsprosjektet Lekseprosjektet ved HiØ. Forskerne har blant annet sett på ulike former for leksepraksis i norsk skole i dag, utfordringer knyttet til denne og alternative modeller for bruk av lekser, samt leksefrie skoler. 

Forfatterbilde

Kjersti Lien Holte

Førsteamanuensis ved Avdeling for lærerutdanning. 
Leder for Fagråd mot sosial ulikhet i helse ved Høgskolen i Østfold.

Forfatterbilde

Utdanningsforskning.no

Denne artikkelen er egenprodusert. Artikkelen er skrevet og produsert av ansatte i Utdanningsforbundet med redaksjonelt ansvar for Utdanningsforskning.no. Den kan like fullt være formidling av forskningsstoff, men den er ikke skrevet av forskere. Egenprodusert redaksjonelt stoff er underlagt de samme redaksjonelle prinsippene som alt annet innhold på sidene våre. 

Her kan du lese om nettstedet.

Her kan du lese om nettstedets redaksjonelle prinsipper.

Foreslåtte artikler