Hva skaper motivasjon hos elever?

Hvordan blir motivasjonen hos elever i videregående skole påvirket av det som skjer i undervisningen?

Dette casestudiet, som er gjennomført i to danske yrkesfagsklasser på tredjeåret, undersøker betydningen av arbeidsformer, bevegelse og struktur i undervisningen. Resultatene viser at bruk av aktive arbeidsformer, tydelig klasseledelse og sosialisering av elever til en profesjonell elevrolle kan påvirke elevmotivasjonen positivt. Undersøkelsen illustrerer to prinsipielt ulike oppfatninger av læreransvar i den forbindelse, og peker på behovet for at lærerne ser sin egen undervisning med elevenes øyne og utforsker sine egne muligheter til å påvirke elevenes motivasjon.