Hva har vi lært om skoleledelsesutvikling?

Hva har vi lært om utvikling av skoleledelse? Artikkelen presenterer en vurdering av litteraturen på feltet de siste 50 årene og identifiserer dominerende spørsmål og metodologiske tilnærminger og diskuterer sterke og svake sider ved eksisterende forskning.

Ruth Jensen har savnet en oppdatert vurdering av litteraturen om skoleledelsesutvikling. Artikkelen hennes forsøker å bøte på denne mangelen, og presenterer en vurdering av litteraturen på feltet fra 1950 til i dag. Jensen forsøker å besvare flere spørsmål. Hva har vi lært om utvikling av skoleledelse i løpet av denne perioden? Hvilke spørsmål og metodologiske tilnærminger har dominert? Og hva er de sterke og svake sidene ved den eksisterende forskningen?

Med henvisning til en lang rekke litteraturbidrag viser Jensen at utviklingen av skoleledelse har ekspandert på mange områder i løpet av de siste seks tiårene, men at eksisterende forskning i mindre grad får fram hvordan ledelsesutvikling finner sted på tvers av ulike arbeidskontekster, profesjoner og stillinger, på tvers av tid, og på tvers av aktører. Jensen finner en mangel på kritisk og konseptuelt fokus i forskningen på skoleledelsesutvikling, og mener at feltet er underteoretisert.