Språkforstyrrelse - med utgangspunkt i grammatiske utviklingsstadier

Barn med språkforstyrrelser har problemer med å tilegne seg førstespråket sitt - til tross for normal hørsel og normale kognitive evner. Tverrspråklig forskning om grammatiske problemer har vist at problemene ser ulike ut i ulike språk.

Dette gjør det vanskelig å diagnostisere flerspråklige barn. I denne artikkelen foreslås Prosessbarhetsteorien (Pienemann 1998, 2015) som metode for å kartlegge språkutviklingen hos alle barn - uansett språk.