Kan nettbrett bidra til bedre praksisveiledning for lærerstudenter?

Prosjektet «Tablets in Practicum Supervision» har fulgt nettbrett brukt i veiledningsprosessen under lærerutdanningen. Og funnene er svært positive.

Nettbrett har flere ulike funksjoner som kan være nyttige i praksisveiledningen for lærerstudenter. Man kan ta raske notater, man kan ta bilder, og man kan ta opp video av det som skjer i klasserommet. Prosjektet «Tablets in Practicum Supervision» har fulgt 14 praksisveiledningsgrupper som har brukt nettbrett i veiledningsprosessen. I denne artikkelen gjør Mathisen og Bjørndal et tidlig forsøk på å undersøke hvorvidt slik bruk av nettbrett påvirker kvaliteten på veiledningen.

Funnene er svært positive. Både studenter og veiledere er enige om at nettbrett har bruk av denne type teknologi kan ha et stort nyttepotensial i praksisveiledningen. Gjennom bilder og videoopptak dokumenteres klasseromssituasjonen svært grundig, og samtalene med veileder i etterkant blir mer poengterte, tydelige og ærlige. Praksisen får en større struktur, sammenheng og kontinuitet. Nettbrettbruken har også gjort at studentene selv har blitt mer engasjerte og reflekterte i veiledningsprosessen enn tidligere.


Funnene er lagt til grunn for «cross platform» programvaren MOSO (Mentoring and observation software) som testes ut ved flere universiteter og høgskoler. Denne typen «veiledningsteknologi», som kan bruker på PC, nettbrett og mobiltelefon, blir prøvd ut i forskningsprosjekter ved Universitetet i Agder, UiT - Det Arktiske Universitet og Högskolan i Halmstad.