Forfatteravatar

Kilde

Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskrift for ungdomsforskning er et vitenskaplig tidsskrift utgitt av NOVA. Fra å være trykt og utgitt ut i samarbeid med Fagbokforlaget, er tidsskriftet fra 2013 åpent tilgjengelig fra NOVA i pdf-versjon. Det kommer to nummer i året.

Tidsskrift for ungdomsforskning

Forfatteravatar

Kilde, Forskningsressurs

Uniped

Uniped er et Open Access-tidsskrift som publiserer forskning som belyser studiekvalitet, læring og undervisning ved universiteter og høyskoler. Artiklene er i hovedsak konseptuelle, empiriske og praksisbaserte.

Uniped ønsker stor bredde i tidsskriftets innhold og at ulike disipliner og profesjoner skal være representert. Artiklene er fagfellevurdert (peer reviewed) av forskere utenfor redaksjonen, og tidsskriftet er rangert på nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets oversikt over godkjente vitenskapelige publiseringskanaler.

Alle artikler ligger på Uniped