Arbeidsliv i Norden er en nettavis med tekster av journalister og skribenter i de nordiske land. De produsere nyheter og artikler og er særlig opptatt av spørsmål som berører arbeidslivet og politikken i de nordiske landene. Arbeidsliv i Norden ønsker å synliggjøre hvordan trender innen sosiale medier, ny teknologi, globalisering og befolkningsutvikling påvirker arbeidslivet og stiller nye krav til ledelse, fagforeninger og medarbeidere. De setter tema som et bærekraftig arbeidsmiljø, situasjonen på arbeidsmarkedet, migrasjon, ungdom og utsatte gruppers stilling, innovasjon og grønne arbeidsplasser i fokus. Arbeidsliv i Norden utgis av Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo på oppdrag fra Nordisk Ministerråd. De utgir også Nordic Labour Journal med artikler på engelsk.

Arbeidsliv i Norden