Tidsskriftet Forskning og Forandring er et "double blind peer reviewed (fagfellevurdert) tidsskrift, som utgir artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk. Forskning og Forandring etterspør og formidler bidrag som eksplisitt søker å belyse forholdet mellom forskningsarbeid og forandringer i praksis og engasjerer seg kritisk og undersøkende i hva forskningens praksisrelevans er, bør være og kan bli.

Les tidsskriftet her

Alle artikler publisert før 1. januar 2021: 

by-nc-nd.png

Alle artikler publisert etter 1. januar 2021:

by.png