Bloggen Gode barnehageliv handler om hva et godt barnehageliv kan være – først og fremst for barna i barnehagen, men også for alle andre som har med barnehagen å gjøre. Bloggen omhandler barns rettigheter som medborgere i samfunnet og deres rett til å få være barn uten ansvar. Ansvaret er det de barnehageansatte og andre voksne rundt barnet som har. Pennen i bloggen er føres av Anne Greve, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Som barnehagelærerutdanner og forsker er Greve opptatt de barnehageansattes holdninger, og hvordan holdningene kommer til uttrykk i arbeidet med barna. Hun er videre opptatt av barnehagepolitikk og på hvilke måter politiske føringer kan sette rammer for barnehagens hverdagsliv.​

Gå til Gode barnehageliv