MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole.
MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF har ca. 100 ansatte, 1300 studenter og ca. 60 på doktorgradsprogrammet (ph.d.) Fra 1967 har MF tilbudt kristendoms- og religionsfaglig utdanning for skole og samfunn. I takt med behovene har MF utviklet en bred portefølje av profesjonsutdanninger til kirke og skole. Den religiøse og livssynsmessige demografien i Norge har endret seg betraktelig. Det er økende behov for og etterspørsel etter kunnskap og kvalitet i forskning, utdanning og formidling om religion og samfunn. MF møter denne utfordringen gjennom tverrdisiplinær forskning på religion og samfunn, samt relevante bachelor-, master- og ph.d.-programmer i teologi, religion og samfunn.

MF har to sentre:

  • MF KOM – kompetansesenter for forskning, utvikling og formidling i kirke og menighet. Senteret er kontaktledd mellom MFs fagmiljø og kirkelige aktører som vil gjøre bruk av MFs kompetanse i sine sammenhenger.
  • MF Center for the Advanced Study of Religion, MF CASR, organiserer religionsforskningen ved MF. Senteret legger til rette for prosjektsamarbeid mellom MF og eksterne institusjoner. MF CASR favner om forskningsområder som religionsvitenskap, religionshistorie, religionsfilosofi, tekststudier og manuskriptforskning, kultur- og kunsthistorie samt religionssosiologi.

Norsk filologisk institutt (PHI) er knyttet til MF. Samarbeidet handler om å tilby kurs i klassiske språk knyttet til store verdensreligioner og -kulturer.

Les mer om MF her: http://www.mf.no/