Nordic Journal of Literacy Research gis ut på Cappelen Damm Akademisk forlag, og er et vitenskapelig, nordisk tidsskrift som skal samle og utvikle nordisk forskning innen lesing, skriving og literacy. NJLR har som mål å være det naturlige førstevalget for dem som ønsker å formidle eller tilegne seg kunnskap og innsikt om literacy i Norden. Artiklene er fagfellevurderte og skrevet på engelsk, norsk, svensk eller dansk. Utgitt fra 2015. 

Mer om Nordic Journal of Literacy Research

by.png