Skolporten.se vill stärka skolans lärare och ledare i deras profession genom att tillhandahålla nyheter, forskning och kompetensutveckling som kan utveckla skolans verksamhet. Skolporten.se ger ut ett forskningsbaserat magasin, arrangerar ett 20-tal forskningsbaserade konferenser varje år, och har en omfattande webbplats där du bland annat kan ta del av alla pedagogiska avhandlingar som publiceras i Sverige. Skolporten.se intervjuar relevanta forskare och tillgängliggör deras resultat. 

Les mer på Skolporten.se